Specifieke Deskundigheid Vorkheftruck (SDV)

Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in de theoretische, technische en praktische aspecten van het werken met een vorkheftruck. Na het behalen van de theorie zal er op een eigen vorkheftruck, een praktijkbeoordeling worden uitgevoerd. De training gaat onder andere in op theoretische aspecten zoals de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, risico's en PBM's.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een vorkheftruck bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een examen. Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling (1 dagdeel). De meest voorkomende werkzaamheden met de heftruck zullen worden geoefend. Het praktijkdeel wordt per persoon uitgevoerd en geëxamineerd. Tijdens deze training komen onderstaande punten aanbod:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek van de vorkheftruck
– Opschriften en veiligheidsvoorzieningen
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Parkeren en stoppen
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Aan- en afkoppelen van voorzieningen
– Brandstof tanken of accu’s laden en wisselen

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Ondergrondse Containers Autolaadkraan Knijper (SDOCAK)

Deze theorietraining in combinatie met de praktijk geeft de deelnemers meer inzicht in alle technische aspecten voor het (veilig) werken met de Autolaadkraan Knijper en/of Ondergrondse containers. Tijdens de theorietraining wordt er onder andere ingegaan op de Arbowet, CE-norm, onderhoud van de voertuigen, risico's, grofvuil inzamelen, containertransportsystemen en de PBM’s. De praktijkbeoordeling zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden en daarbij worden de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd met de vastgestelde werkprocedure.

Doelgroep
De training is bestemd voor chauffeurs en bijrijders die betrokken zijn bij  het inzamelen van materiaal met de autolaadkraan knijper en bij de afvalinzameling van ondergrondse containers

Werkwijze
Na het behalen van de tweedaagse theorietraining krijgt de medewerker een praktijkinstructie/-beoordeling voor de ondergrondse containers en/of de autolaadkraan. Door middel van dit praktijkgedeelte worden de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd op de vastgestelde veilige werkprocedure. De praktijkinstructie zal zoveel mogelijk plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het eigen voertuig. De praktijkinstructie wordt afgesloten met een praktijkbeoordeling. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– De noodzaak van veilig werken
– De arbowetgeving en risico’s
– Risico’s en Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Gevaarlijke stoffen
– Noodsituaties & CE regelgeving
– Stabiliteit & Beveiligingen
– Hijs- en hefgereedschappen
– Veilig ledigen van ondergrondse containers
– Containertransportsystemen
– Veilig grof vuil inzamelen
– Het gebruik van de autolaadkraan
– Schoonmaken, onderhoud en controle

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 14 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Zijlader (SDZ)

Deze training bestaat uit een deel theorie en een praktijkbeoordeling. Tijdens de theorie leert men op het gebied van Specifieke Deskundigheid, CE-normen, persoonlijke risico’s en PBM’s. Daarnaast komt veilig en verantwoord werken met de zijlader en het onderhoud en schoonmaken van het voertuig aanbod. Het praktijkgedeelte richt zich op spiegelafstelling, chauffeurshouding en gedrag, waarnemingstechniek, concentreren, observeren en vooruitzien, manoeuvreren en invloed van weersomstandigheden.

Doelgroep
De training Specifieke Deskundigheid Zijlader is bestemd voor ervaren zijlader chauffeurs, correctors en direct leidinggevenden.

Werkwijze
Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan het praktijkgedeelte waar de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd woorden via de vastgestelde veiligheidswerkprocedure. De praktijkbeoordeling zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het eigen voertuig. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:
 
– Voordelen zijlader
– ARBO-wetgeving
– Noodzaak van veilig werken
– Persoonlijke risico’s en PMB’s
– CE-normen, specifiek zijlader gericht
– Verantwoord rijgedrag
– Technische vakkennis zijlader systemen
– Onderhoud en controle
– Veiligheidsvoorzieningen
– Rol/taken van de operator en corrector
 

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Machinevegen (SDM)

Deze training is bestemd voor medewerkers die werken met een machineveger. De training gaat in op verscheidende theoretische aspecten zoals de ARBO Wet, veiligheid, verantwoordelijkheid, persoonlijke risico's en PBM's. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over het beeldgericht machinevegen, waarna het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Het doel is om een bijdrage te leveren in het samenwerken met de handvegers bij het realiseren van de juiste beeldkwaliteit.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die nieuw zijn met het bedienen van een veegmachine alsmede ervaren machinevegers.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dag gegeven met als afsluiting een toets. Na het behalen van het theorietoets, volgt praktijkinstructie met een veegmachine. Na deze instructie is de bedienaar bevoegd “onder begeleiding” praktijkervaring op te doen, SPA adviseert hierbij minimaal 40 praktijkuren te behalen. Bij voldoende ervaring kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling.  Tijdens de praktijkbeoordeling worden er maximaal 2 personen beoordeeld per 1 dagdeel. Tijdens de praktijkbeoordeling worden verscheidende punten beoordeeld (voldoende/ onvoldoende) in relatie tot de geldende  en benodigde competentieprofielen. De training gaat in op de volgende onderwerpen:
 
Algemene kennis en veiligheid:
– CE-norm en voorwaarden
– ARBO wet en veiligheid
– Verantwoording en aansprakelijkheid
 
Vakkennis van veegmachines:
– Verschillende soorten veegmachines en veegsystemen
– Veegmachine in de vier seizoenen
– Verschillende soorten borstels
 
Technische vakkennis van veegmachines:
– Bediening en functioneren
– Onderhoud en schoonmaken
– Controleren en hoe te handelen bij storingen
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Coördinatoren Winterdienst (SDCW)

Deze training gaat in op activiteiten in het kader van bestrijding van gladheid te beoordelen, op de juiste wijze voor te bereiden, uitvoeren, coördineren of houden van toezicht. Ook wordt er aandacht gegeven aan Meteorologie.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor teamleiders, beleidsmedewerkers, projectleiders van gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen en aannemers die in de praktijk bij de winterdienst betrokken zijn.

Werkwijze
Tijdens deze training gaan de deelnemers praktisch aan de slag met diverse facetten binnen de winterdienstcoördinatie. De deelnemers oefenen met praktijksituatie, waarbij ze elkaar regelmatig feedback geven. De onderstaande punten komen aanbod:

– De dynamische veranderingen in de professionele ontwikkeling coördinatie gladheidbestrijding leren inschatten.
– Adequaat kunnen communiceren met meerdere doelgroepen van diverse niveaus
– Het kunnen hanteren van recente en moderne communicatievormen, digitalisering, webapplicaties in de winterdienst. 
– Vigerende regelgeving Arbo en veiligheid kunnen vertalen naar eigen praktijksituaties.
– Het gladbestrijdingsplan kunnen implementeren in de organisatie en de uitvoering winterdienst.
– Het operationeel kunnen managen van materieel, strooimiddelen en sturingsprocessen.
– Het kunnen anticiperen op verschillende vormen van verwachte gladheid.
– Meteorologie

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Specifieke Deskundigheid Winterdienst (SDW)

Deze training helpt medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met de afhandeling van gladheidsbestrijding.

Doelgroep
De cursus Specifieke Deskundigheid Winterdienst – Basis is voor chauffeurs (welke worden ingehuurd) voor de gladheidbestrijding.

Werkwijze
De training gaat nader in op de bewustwording van het belang en het nut van het werken in de winterdienst, de verantwoordelijkheid en betrokkenheid t.a.v. de organisatie, werken met sneeuwploegen/sneeuwborstels, strooiroutes en prioriteiten + dooimiddelen en dosering. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Arbowetgeving, rechten en verplichtingen, Op- en afbouw strooier en sneeuwploeg en Strooien in de praktijk.

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Specifieke Deskundigheid Hogedrukreiniger (SDHR)

Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in het werken met de hogedrukreiniger. Na het behalen van de theorie krijgt de medewerker met een eigen hogedrukreiniger een praktijkinstructie en praktijkbeoordeling. De kern van deze training ligt op de bewustwording bij de deelnemers van hun eigen veiligheid en verantwoordelijkheid.

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een hogedrukreiniger bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd. Deze training is geschikt voor bediening van hogedrukreinigers met de volgende specificaties:
 

  • Max. werkdruk 250 bar
  • Max. te verspuitem vloeistof 5000l/pmin
  • Max. reactiekracht 250N

Werkwijze
De theorie wordt in 1 dagdeel gegeven. Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan de praktijkinstructie/beoordeling. De meest voorkomende werkzaamheden met de hogedrukreiniger worden geoefend. Het praktijkdeel wordt per persoon uitgevoerd en beoordeeld. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek van de hogedruk reiniger
– Opschriften en veiligheidsvoorzieningen
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Werkomstandigheden met de hogedruk reiniger
– Persoonlijke beschermingsmiddelen  

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Specifieke Deskundigheid Hoogwerker (SDH)

De training stelt de medewerker op de hoogte van alle gevaren die het werken met een hoogwerker met zich meebrengt. Door middel van het praktijkgedeelte worden de deelnemers vaardigheden bijgebracht om deze gevaren te beperken. De training is interactief van opzet. De inhoud zal worden afgestemd aan de praktijksituatie en werkzaamheden. Vervolgens worden er praktijksimulaties uitgevoerd en wordt de bedieningsvaardigheid van de deelnemer beoordeeld. Er wordt met de eigen hoogwerker gewerkt.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een hoogwerker bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De training start met het uitleggen van de benodigde theorie en wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een theorietoets. Na het afleggen van de theorietoets kan er worden deelgenomen aan de praktijkinstructie. Na deze instructie is de deelnemer bevoegd “onder begeleiding” praktijkervaring op te doen. De praktijkinstructie zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met een eigen hoogwerker. Vervolgens vindt een praktijkbeoordeling plaats, waarbij verscheidende punten worden beoordeeld (voldoende / onvoldoende) in relatie tot de benodigde competentieprofielen. De “gevorderde” bedienaar kan mogelijk direct beoordeeld worden, de instructie vervalt dan. Bij mogelijk onvoldoende beoordeling wordt dit altijd gecommuniceerd met de  leidinggevende, waarbij afspraken worden gemaakt m.b.t. training en herbeoordeling. Het hele traject zal worden afgesloten met een certificaat. Deze training behandeld de volgende onderwerpen:
                                   
– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek en veiligheidsvoorschriften van de hoogwerker
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Stabiliteit en afstempelen
– Opstellen, bedienen en rijden
– Noodprocedures
– Praktijkbeoordeling

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Ergonomie (SDE)

Deze training heeft tot doel om arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim te voorkomen. Dit doen we doormiddel van persoonlijke aandacht in bewaking en begeleiding van de fysieke gesteldheid en verbeteren we de motivatie van de medewerker. We leren bewuster en gezonder te leven/werken en bieden ze concrete handvatten om de gezondheid te verbeteren en verhogen van de kennis over lichamelijke belasting.

Doelgroep
Uitvoerende medewerkers, werkzaam in de buitendienst van gemeenten en verzelfstandigde reinigingsbedrijven.

Werkwijze
Tijdens deze interactieve training worden de deelnemers door middel van praktische theorie en praktijkoefeningen getraind waarbij er diverse ergonomische aspecten worden behandeld.  Tijdens de theorie worden de medewerkers zich bewust van hun lichaamsgebruik en de lichamelijke belasting. Tijdens de praktijk zal de groep zich samen met de docent richten op de werkzaamheden die van toepassing zijn bij hun organisatie, met als uitgangspunt het geleerde uit het theoretische cursusdeel. Voor het praktijkgedeelte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voertuigen en hulpmiddelen die voorkomen in de werksituatie van de medewerker. Afsluiting van de cursus gebeurt door middel een praktijkbeoordeling en een test met meerkeuze. De training gaat in op:

Onderwerpen theorie:
– Wat is ergonomie?
– Wetgeving
– Hulpmiddelen
– Algemene en specifieke bewegingsprincipes  

Onderwerpen praktijk:
– Houdings- en bewegingsanalyse
– Fysieke belasting  

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Specifieke Deskundigheid Shovel en Hydraulische Graafmachine – (SDSHG)

Deze training helpt medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met de shovel, wiellader en/of de (mobiele) hydraulische graafmachine met knijper.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die binnen de dienst betrokken zijn bij werkzaamheden met de shovel, wiellader en/of de (mobiele) hydraulische graafmachine met knijper.

Werkwijze
Deze theorietraining in combinatie met de praktijk geeft de deelnemers meer inzicht in zijn/haar functie en alle technische aspecten voor het werken met de machine. Na het behalen van de theorie zal er op de eigen machine een praktijkbeoordeling worden gegeven. Tijdens de theorietraining wordt er onder andere ingegaan op de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, riscio's en PBM's. Na slaging van gehele traject (theorie en praktijk), ontvangt de deelnemer een certificaat. 

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.