Specifieke Deskundigheid Hoogwerker (SDH)

De training stelt de medewerker op de hoogte van alle gevaren die het werken met een hoogwerker met zich meebrengt. Door middel van het praktijkgedeelte worden de deelnemers vaardigheden bijgebracht om deze gevaren te beperken. De training is interactief van opzet. De inhoud zal worden afgestemd aan de praktijksituatie en werkzaamheden. Vervolgens worden er praktijksimulaties uitgevoerd en wordt de bedieningsvaardigheid van de deelnemer beoordeeld. Er wordt met de eigen hoogwerker gewerkt.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een hoogwerker bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De training start met het uitleggen van de benodigde theorie en wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een theorietoets. Na het afleggen van de theorietoets kan er worden deelgenomen aan de praktijkinstructie. Na deze instructie is de deelnemer bevoegd “onder begeleiding” praktijkervaring op te doen. De praktijkinstructie zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met een eigen hoogwerker. Vervolgens vindt een praktijkbeoordeling plaats, waarbij verscheidende punten worden beoordeeld (voldoende / onvoldoende) in relatie tot de benodigde competentieprofielen. De “gevorderde” bedienaar kan mogelijk direct beoordeeld worden, de instructie vervalt dan. Bij mogelijk onvoldoende beoordeling wordt dit altijd gecommuniceerd met de  leidinggevende, waarbij afspraken worden gemaakt m.b.t. training en herbeoordeling. Het hele traject zal worden afgesloten met een certificaat. Deze training behandeld de volgende onderwerpen:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek en veiligheidsvoorschriften van de hoogwerker
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Stabiliteit en afstempelen
– Opstellen, bedienen en rijden
– Noodprocedures
– Praktijkbeoordeling

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.