Specifieke Deskundigheid Coördinatoren Winterdienst (SDCW)

Deze training gaat in op activiteiten in het kader van bestrijding van gladheid te beoordelen, op de juiste wijze voor te bereiden, uitvoeren, coördineren of houden van toezicht. Ook wordt er aandacht gegeven aan Meteorologie.

Doelgroep
Deze training is bestemd voor teamleiders, beleidsmedewerkers, projectleiders van gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen en aannemers die in de praktijk bij de winterdienst betrokken zijn.

Werkwijze
Tijdens deze training gaan de deelnemers praktisch aan de slag met diverse facetten binnen de winterdienstcoördinatie. De deelnemers oefenen met praktijksituatie, waarbij ze elkaar regelmatig feedback geven. De onderstaande punten komen aanbod:

– De dynamische veranderingen in de professionele ontwikkeling coördinatie gladheidbestrijding leren inschatten.
– Adequaat kunnen communiceren met meerdere doelgroepen van diverse niveaus
– Het kunnen hanteren van recente en moderne communicatievormen, digitalisering, webapplicaties in de winterdienst. 
– Vigerende regelgeving Arbo en veiligheid kunnen vertalen naar eigen praktijksituaties.
– Het gladbestrijdingsplan kunnen implementeren in de organisatie en de uitvoering winterdienst.
– Het operationeel kunnen managen van materieel, strooimiddelen en sturingsprocessen.
– Het kunnen anticiperen op verschillende vormen van verwachte gladheid.
– Meteorologie

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.