Specifieke Deskundigheid Shovel en Hydraulische Graafmachine – (SDSHG)

Deze training helpt medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met de shovel, wiellader en/of de (mobiele) hydraulische graafmachine met knijper.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die binnen de dienst betrokken zijn bij werkzaamheden met de shovel, wiellader en/of de (mobiele) hydraulische graafmachine met knijper.

Werkwijze
Deze theorietraining in combinatie met de praktijk geeft de deelnemers meer inzicht in zijn/haar functie en alle technische aspecten voor het werken met de machine. Na het behalen van de theorie zal er op de eigen machine een praktijkbeoordeling worden gegeven. Tijdens de theorietraining wordt er onder andere ingegaan op de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, riscio's en PBM's. Na slaging van gehele traject (theorie en praktijk), ontvangt de deelnemer een certificaat. 

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.