Specifieke Deskundigheid Ergonomie (SDE)

Deze training heeft tot doel om arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim te voorkomen. Dit doen we doormiddel van persoonlijke aandacht in bewaking en begeleiding van de fysieke gesteldheid en verbeteren we de motivatie van de medewerker. We leren bewuster en gezonder te leven/werken en bieden ze concrete handvatten om de gezondheid te verbeteren en verhogen van de kennis over lichamelijke belasting.

Doelgroep
Uitvoerende medewerkers, werkzaam in de buitendienst van gemeenten en verzelfstandigde reinigingsbedrijven.

Werkwijze
Tijdens deze interactieve training worden de deelnemers door middel van praktische theorie en praktijkoefeningen getraind waarbij er diverse ergonomische aspecten worden behandeld.  Tijdens de theorie worden de medewerkers zich bewust van hun lichaamsgebruik en de lichamelijke belasting. Tijdens de praktijk zal de groep zich samen met de docent richten op de werkzaamheden die van toepassing zijn bij hun organisatie, met als uitgangspunt het geleerde uit het theoretische cursusdeel. Voor het praktijkgedeelte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voertuigen en hulpmiddelen die voorkomen in de werksituatie van de medewerker. Afsluiting van de cursus gebeurt door middel een praktijkbeoordeling en een test met meerkeuze. De training gaat in op:

Onderwerpen theorie:
– Wat is ergonomie?
– Wetgeving
– Hulpmiddelen
– Algemene en specifieke bewegingsprincipes

Onderwerpen praktijk:
– Houdings- en bewegingsanalyse
– Fysieke belasting

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.