Specifieke Deskundigheid Machinevegen (SDM)

Deze training is bestemd voor medewerkers die werken met een machineveger. De training gaat in op verscheidende theoretische aspecten zoals de ARBO Wet, veiligheid, verantwoordelijkheid, persoonlijke risico's en PBM's. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over het beeldgericht machinevegen, waarna het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Het doel is om een bijdrage te leveren in het samenwerken met de handvegers bij het realiseren van de juiste beeldkwaliteit.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die nieuw zijn met het bedienen van een veegmachine alsmede ervaren machinevegers.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dag gegeven met als afsluiting een toets. Na het behalen van het theorietoets, volgt praktijkinstructie met een veegmachine. Na deze instructie is de bedienaar bevoegd “onder begeleiding” praktijkervaring op te doen, SPA adviseert hierbij minimaal 40 praktijkuren te behalen. Bij voldoende ervaring kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling.  Tijdens de praktijkbeoordeling worden er maximaal 2 personen beoordeeld per 1 dagdeel. Tijdens de praktijkbeoordeling worden verscheidende punten beoordeeld (voldoende/ onvoldoende) in relatie tot de geldende  en benodigde competentieprofielen. De training gaat in op de volgende onderwerpen:
 
Algemene kennis en veiligheid:
– CE-norm en voorwaarden
– ARBO wet en veiligheid
– Verantwoording en aansprakelijkheid
 
Vakkennis van veegmachines:
– Verschillende soorten veegmachines en veegsystemen
– Veegmachine in de vier seizoenen
– Verschillende soorten borstels
 
Technische vakkennis van veegmachines:
– Bediening en functioneren
– Onderhoud en schoonmaken
– Controleren en hoe te handelen bij storingen
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.