IPM Knaagdierbeheersing (IPMK)

De nascholing “IPM Knaagdierbeheersing” is ontwikkeld voor plaagdierbeheersers die op een verantwoorde wijze rodenticiden willen toepassen volgens de regels uit het Handboek IPM Knaagdierbeheersing. De nascholing is geheel in lijn met de eisen van het CTGB en het protocol, zoals opgesteld door het KPMB. Naast de omstandigheden van toepassing bespreken we in deze nascholing de wijze van implementatie van het protocol. Daarnaast zullen we in de middagen praktijk oefeningen doen op een praktijklocatie.
 

Doelgroep
Deze training is gericht op de bestrijdingstechnicus plaagdieren met een vakbekwaamheidsbewijs of LBT starters die een licentie training gevolgd hebben en ook met rodenticiden willen werken. Door deze training te volgen en het examen met positief resultaat af te ronden, certificeer je jezelf om gedurende je starters licentie met rodenticiden te werken of ontvang je nascholingspunten t.b.v. het verlengen van je vakbekwaamheidsbewijs. Ben je werkzaam als auditor in de plaagdierbranche? Door deze training te volgen (exclusief examen) beschik je over voldoende kennis om je werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

 

Werkwijze
De training bestaat uit een uitleg van het handboek met richtlijnen over het praktisch binnen- en buitengebruik inclusief discussies over de wijze van toepassing. Ook worden er in de middagen vele praktijksituaties geoefend op een praktijklocatie. Na het volgen van deze nascholing weten deelnemers wat ze moeten doen om zich te certificeren volgens het protocol Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK). De training gaat in op:

– Certificering volgens het protocol
– De samenwerking met de opdrachtgever
– Klanteisen verwerken in het plan van aanpak
– Risico inventarisatie
– Uitvoeren inspectiebezoeken
– Inzetten van de juiste middelen

Aan het eind van dag 2 wordt een examen afgenomen voor de deelnemers die de nascholingspunten nodig hebben en voor de Leerling Bestrijdingstechnicus (LBT) die ook met rodenticiden wil werken. 

 
Nascholing
Bestrijdingstechnicus Plaagdierbeheersers met een vakbekwaamheidsbewijs ontvangen voor deze training 50 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Adviseur Houtbescherming (AH)

Als je hout goed wilt beschermen, heb je een zekere basiskennis nodig. Hoe is hout opgebouwd? Met welke duurzaamheidklassen hebben we te maken? Welke houtsoorten zijn gevoelig voor insecten en schimmels en hoe neem je dat waar? In de cursus bespreken we deze onderwerpen en leer je in de praktijk de belangrijkste eigenschappen en aantastingen te herkennen. We starten echter in de basis: vocht. Vocht als oorzaak van de aantastingen. We gaan in op inspecties en de aantasters van hout: dieren en schimmels. Tenslotte bespreken we de preventieve en curatieve  technieken en gaan in op veilige arbeidsomstandigheden.

Doelgroep
De training is bestemd voor iedereen die met houtaantasting te maken heeft, zoals bestrijdingstechnici, medewerkers van aannemingsbedrijven, klusbedrijven, gemeenten, verantwoordelijken bij de aanpak van restauraties en verder een ieder die belangstelling heeft voor het beschermen van hout.  
 
Werkwijze
Deelnemers zijn na het volgen van deze training in staat zelfstandig een inspectie op houtaantasting uit te voeren en de oorzaken daarvan te achterhalen. De deelnemer is vervolgens in staat de juiste maatregelen te nemen om houtaantasting duurzaam op te lossen. Deze nascholing gaat in op:

– Vochtoorzaken, herkenning en wering 
​- Eigenschappen van hout 
– Inspectie op houtaantasting
– Schimmels 
– Dierlijke aantasters 
– Houtbescherming en houtverduurzaming (preventief) 
– Houtaantasters: biociden en technieken (curatief) 
– Alternatieve bestrijdingstechnieken 
– Arbeidsveiligheid 

 

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 50 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Actuele ontwikkelingen in plaagdierbeheersing (NAOP)

Het vakgebied van de moderne plaagdierbeheerser ontwikkelt zich razendsnel. De recente ontwikkelingen bespreken wij in deze nascholing en gaan in op de consequenties inclusief kansen en bedreigingen: hoe kun je als plaagdierbeheerser reageren op deze veranderende wetgeving? Afnemerseisen en de wijze waarop je hierop in kan spelen komen aan de orde. Welke zijn dat precies en vertaal je dat naar je eigen praktijk? Next Generation plaagdiermanagement is dé ontwikkeling om het verbruik van biociden tegen te gaan bij intensivering van inspecties en gerichte preventieve oplossingen. Daarom leggen we de nadruk op inspecties en IPM. Verder bespreken we een reeks nieuwe en vervallen toelatingen van de afgelopen jaren.
 

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.
 
Werkwijze
Deelnemers zijn op de hoogte van de wijzigingen in de wet- en regelving zowel nationaal als Europees. Begrijpen het belang van inspecties en het nemen van gerichte preventieve maatregelen. Zijn op de hoogte van de laatste toelatingen en ontwikkelingen. De nascholing gaat in op:

– Next Generation Pest Management
– IPM en inspecties
– Rodenticiden in ontwikkeling
– Veranderende wetgeving in Nederland en Europa
– Nieuwe en vervallen toelatingen

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Plaagdieren en Gezondheidsrisico’s (NPG)

Veel plaagdieren zijn dragers en verspreiders van ziekten. Denk maar eens aan salmonella, ziekte van Lyme, ziekte van Weil, campylobacter, Hantavirus, allergie, astma, en schurft. Als uitvoerende loop je zelf ook risico’s tijdens je werk. Dat geldt niet alleen voor de risico’s van besmetting door “beestjes”. Je loopt ook ander risico’s zoals het gevaar van losliggende en vallende delen, werken in besloten ruimten, bij werken op steigers en ladders, met gereedschappen e.d. Bovendien ben je verantwoordelijk voor je omgeving en voor de veiligheid en gezondheid van anderen: ook zij lopen risico’s als plaagdieren niet op de juiste wijze worden aangepakt. In de nascholing bespreken we de risico’s en de verspreiding van deze plaagdieren, alsmede hun bestrijding en ontsmetting. Persoonlijke bescherming tijdens je werk zal als een rode draad door de nascholing lopen.

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met ziekteverspreidende plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Werkwijze
Deelnemers zijn na afloop in staat om de belangrijkste soorten plaagdieren die gezondheidsrisico’s opleveren te benoemen inclusief hun bestrijding. De deelnemer weet welke voorzorgsmaatregelen hij moet treffen en kan adviezen geven over te nemen  preventieve maatregelen inclusief ontsmetting.  De nascholing gaat in op:

– Plaagdieren die als ziektedragers en ziekteverspreidersbekend staan
– Soorten ziekten en de risico’s voor bestrijdingstechnici
– Veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de uitvoeringvan werkzaamheden
– Risico’s, verspreiding en bestrijding van deze plaagdierenalsmede ontsmetting

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Risicobeheersing (NR)

Binnen Integrated Pest Management (IPM) is het beheersen van de daadwerkerkelijke risico’s mogelijk. Certificering bij levensmiddelenproducenten eisen het, in de vakbekwaamheid wordt het verplicht getraind en geëxamineerd en op dit moment is er sprake van dat er bepaalde middelen alleen ingezet mogen worden als voldaan wordt aan de systeemwerkwijze van IPM. Maar ook de nu in ontwikkeling zijnde certificeringen om het specifiek gebruik van een biocide mogelijk te maken vragen om het inventariseren van de risico’s. In de nascholing “Risico beheersing” wordt zichtbaar waarom en hoe een risico inventarisatie gemaakt kan worden en hoe dit in de praktijk voor je kan werken.

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De nascholing is gericht op plaagdierbeheersers, bedrijven en servicetechnici welke met voedselveiligheidscertificering te maken hebben en medewerkers van bedrijven die binnen IPM meer met de RIE willen doen.

Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wijze waarop ze binnen IPM een goede risico inventarisatie kunnen maken en hoe ze daarmee toegevoegde waarde kunnen leveren. Deelnemers kunnen de gegevens gebruiken voor verbeterprogramma’s en kunnen risico inventarisaties, zoals gevraagd wordt bij het toepassen van specifieke biociden, uitvoeren. De nascholing gaat in op:

– Biologie van bedwantsen
– Uitvoeren van inspecties
– Wet- en regelgeving
– IPM & Bestrijdingstechnieken
– Alternatieve methodieken

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Eikenprocessierups en Andere Opkomende Plaagdieren (NEPR)

In de snel veranderende plaagdierenwereld krijgen plaagdierbestrijders steeds meer te maken met nieuwe soorten plaagdieren en nieuwe bestrijdingstechnieken. Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op een aantal plaagdiersoorten zoals de eikenprocessierupsen en steekmuggen die al een tiental jaren aanwezig zijn in Nederland. Ook recente nieuwkomers zoals (reuzen)teken, rivierkreeften, (Aziatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes zullen worden besproken. Mogelijke toekomstig bedreigingen welke veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld wasberen komen ook aan bod.

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers die in aanraking kunnen komen met bovengenoemde diersoorten. Speciale voorkennis is voor deze nascholing niet vereist.

Werkwijze
Deelnemers zijn in staat om de opkomende soorten plaagdieren te beschrijven. Ook weten zij hoe ze deze soorten kunnen bestrijden conform de wetgeving en de IPM aanpak hierbij. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijke toekomstige bedreigingen waar men te maken zou kunnen krijgen. De nascholing gaat in op:

– Eikenprocessierups en steekmuggen
– Recente nieuwe plaagdiersoorten: (reuzen)teken, rivierkreeften, (Arizatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes
– Mogelijke toekomstige bedreigingen: bijvoorbeeld door wasberen
– Biologie en bestrijding van bovengenoemde diersoorten
– IPM aanpak & Wetgeving

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Beheersing en bescherming van Bijen, Hommels en Wespen (NBHW)

Het voorjaar en zomerperiode is voor de dierplaagbeheerser een hectische tijd. Tientallen meldingen van overlast door wespen zijn aan de orde van de dag. Maar zijn het wel altijd wespen? Is het noodzakelijk om deze te bestrijden? Voor de hedendaagse dierplaagbeheerser is het noodzakelijk om kennis te hebben over het nut en gevaar van wespen en hun soortgenoten. Er wordt uitgebreid ingegaan op de soorten wespen die in Nederland voorkomen en indien overlast gevend een verantwoorde oplossing te adviseren. Ook worden de meest voorkomende hommels en bijensoorten besproken. Vanwaar de teruggang van het aantal? Wat is het nut van deze sociaal levende insecten en is bestrijding altijd toegestaan of zijn alternatieven beschikbaar? Een zeer informatieve nascholing voor de maatschappelijk verantwoorde dierplaagbeheerser.
 

Doelgroep
De nascholing is gericht op dierplaagbeheersers  en iedereen die meer wil weten over deze interessante insecten.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in dede leefwijze, biologie, nut  en schade en (alternatieve) beheersingsmethoden van de wesp, bij en hommel. Door het praktijkgedeelte krijgt men meer kennis over de leefwijze van bijen en de werkzaamheden van een imker. De nascholing gaat in op:

– Biologie & Leefwijze 
– Nut & Noodzaak
– Methodieken 
– Ziekten, plagen & zwermen 
– Belangenverenigingen 

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – EHBO voor Bestrijdingstechnici (NEHBO)

Een belangrijk aspect binnen het werken als bestrijdingstechnicus is je eigen veiligheid. Maar wat moet je doen als er onverwachts toch iets niet volgens plan gaat? Wat zijn hierbij de belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp bij ongelukken of beknellingen? Deze nascholing geeft jou als bestrijdingstechnicus, handvaten in verschillende situaties waarin eerste hulp noodzakelijk is.

Doelgroep
Deze nascholing is vooral bedoeld voor uitvoerende medewerkers die werkzaam zijn in de buitendienst. En voor diegene die op willen gaan voor de herhaling van hun officiële EHBO certificaat. Deze nascholing geeft geen recht op het officiële EHBO diploma.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp bij onder andere ongelukken en beknellingen. De nascholing behandeld de benodigde theoretische kennis waarna je direct deze kennis in de praktijk toe kan brengen door middel van een praktijkinstructie, toegespitst op situaties vanuit het werken als bestrijdingstechnicus. In de middag vindt er een praktijkinstructie- en beoordeling plaats van ongeveer 3 uur, waarbij de docent diverse oefeningen op het gebied van EHBO uitvoert. De nascholing gaat daarmaast in op:

– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen en (brand)wonden
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftiging en elektriciteitsongevallen

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – De ene mier is de andere niet (NM)

Op de wereld komen 12.000 verschillende soorten mieren voor. In Nederland zijn 65 soorten beschreven waarvan de meesten buitenshuis leven, maar verschillende soorten komen ook in huizen voor. Verschillende, van oorsprong tropische miersoorten, komen veelvuldig voor in botanische tuinen en dierentuinen. Door internationale handel en contacten en door opwarming van ons klimaat bestaat er een grote kans dat er nieuwe miersoorten in Nederland worden geïmporteerd en kunnen overleven. Om mieren, die overlast veroorzaken, zo effectief mogelijk te bestrijden moet een plaagdierbestrijder kennis hebben van de verschillende miersoorten.

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op plaagdierbestrijders die verdieping in hun vakgebied willen door meer kennis over mieren te verkrijgen dan in de standaard plaagdieropleiding wordt behandeld en die voorbereid willen zijn op nieuwe miersoorten in Nederland.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de verschillende miersoorten, hun leefwijze behandeld en bezitten plaagdierbestrijders meer kennis over determinatie, voorkomen en effectieve bestrijding van mieren. De nascholing gaat daarnaast in op:

– Mieren en wetgeving
– Leefwijze en ecologische betekenis
– Natuurlijk voorkomende mieren in Nederland
– Exotische mieren
– Determinatie
– Bestrijdingsmethoden

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – De Professionele Dienstverlener (NDPD)

Deze nascholing geeft de bestrijdingstechnicus meer inzicht in de rol als professionele dienstverlener. Hierbij worden belangrijke aspecten behandeld zoals het inzicht krijgen in het communicatieproces en hoe deze positief in te zetten in de omgang met klanten. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de normen, waarden, en integriteit binnen een organisatie. Welk imago heeft de organisatie en hoe weerspiegeld dit zich op klanten? Hierbij staat tevens de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening centraal, hoe doe je dit als bestrijdingstechnicus? Deze nascholing geeft je handvaten om een adviserende rol aan te nemen bij klanten met oog op commercieel belang en in een klantgesprek een goede vertaling kunnen maken naar productkenmerken en dienstverlening.
 

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. Gediplomeerde bestrijdingstechnicus en iedereen die zijn of haar functie op een professionelere manier wil of moet invullen.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wetgeving rondom beschermde diersoorten en inzicht in de gevolgen van invasieve exoten en de wijze waarop hier mee omgegaan kan worden. Ook hebben de deelnemers inzicht in de problematiek en waar informatie over de diersoorten beschikbaar is. De nascholing gaat in op:

– Inzicht krijgen in je rol als professionele dienstverlener.
– Het communicatieproces en hoe dit positief in te zetten.
– Hoe speel ik in op de verwachting van de klant?  
– Versterken van het imago van een organisatie

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.