Nascholing – Ergonomie voor Bestrijdingstechnici (NERG)

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Dit doen we door middel van het verhogen van de kennis over lichamelijke belasting, met als doel de fysieke belasting te verminderen en/of verdelen. Doormiddel van persoonlijke aandacht in bewaking en begeleiding van de fysieke gesteldheid, verbeteren we de motivatie van de medewerker. We leren ze bewuster en gezonder te leven/werken en bieden ze concrete handvatten om de gezondheid te verbeteren. Tijdens deze cursus leren de deelnemers zich bewust te worden van ergonomisch lichaamsgebruik in de persoonlijke werksituatie. Daarbij worden praktische tools aangereikt die direct gebruikt kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Daarnaast worden de medewerkers door middel van praktijkoefeningen getraind om op een juiste en verantwoordelijke wijze om te gaan met lichamelijke belasting.
Doelgroep
Deze nascholing is uitvoerende medewerkers binnen de plaagdierbeheersing die werkzaam zijn in een buitendienst of als zelfstandige.

Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de diverse ergonomische aspecten welke naar voren bij het uitvoeren van werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden op een verantwoorde uitgevoerd kunnen worden op ergonomisch vlak. De nascholing gaat in op:

– Wet- en regelgeving
– Hulpmiddelen
– Specifieke bewegingsprincipes
– Houdingsanalyse
– Bewegingsanalyse
– Fysieke belasting

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.