Bestrijdingstechnicus Plaagdieren (BT)

Welke dieren in en rondom gebouwen vormen potentiële plaagdieren? Welke daarvan zijn bij wet beschermd? Waaraan herken je ze in het veld en hoe grijp je in om ze te bestrijden? Of beter nog: om ze te weren?
Onze Bestrijdingstechnicus Plaagdieren opleiding reikt daarvoor de juiste instrumenten aan en zorgt dat het advies van de bestrijdingstechnicus professioneel en goed onderbouwd is. Alle bestrijdingstechnieken passeren de revue in deze opleiding, net als de nieuwste alternatieven.
 
Doelgroep
Iedereen die actief professioneel dierplagen wil bestrijden en weren in en om gebouwen.
 
Werkwijze
De deelnemer kan na het behalen van het diploma geheel zelfstandig dierplagen, die voorkomen in en om gebouwen, bestrijden en weren. Deze opleiding in interactief opgezet door middel van en past de theorie direct toe in de praktijk waarbij deelnemers geleerd wordt de meest bekende dierplagen te bestrijden. Het praktijkgedeelte bereidt de deelnemer voor op het praktijkexamen. De opleiding gaat in op:

– Oriëntatie in dierplaagbestrijding
– Knaagdieren, mijten, insecten & overige gewervelde dieren
– Houtaantastende insecten en schimmels
– Biociden (bestrijdingsmiddelen)
– Techniek en apparatuur
– Wet- en regelgeving, Arbeidsveiligheid & Communicatie

Deze opleiding omvat een theorie- en praktijkexamen. De opleidingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten voor theorie- en praktijkexamen vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving. 

De opleiding bestaat uit 9 lesdagen, een theorie-examen (1 dag) en een praktijkexamen (1 dag, deelnemer wordt in overleg ingedeeld op nader te bepalen datum en tijdstip). Data genoemd gedurende het inschrijfproces betreffen reserveringen voor praktijkexamen dagen.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.