Nascholing – Plaagdieren en Gezondheidsrisico’s (NPG)

Veel plaagdieren zijn dragers en verspreiders van ziekten. Denk maar eens aan salmonella, ziekte van Lyme, ziekte van Weil, campylobacter, Hantavirus, allergie, astma, en schurft. Als uitvoerende loop je zelf ook risico’s tijdens je werk. Dat geldt niet alleen voor de risico’s van besmetting door “beestjes”. Je loopt ook ander risico’s zoals het gevaar van losliggende en vallende delen, werken in besloten ruimten, bij werken op steigers en ladders, met gereedschappen e.d. Bovendien ben je verantwoordelijk voor je omgeving en voor de veiligheid en gezondheid van anderen: ook zij lopen risico’s als plaagdieren niet op de juiste wijze worden aangepakt. In de nascholing bespreken we de risico’s en de verspreiding van deze plaagdieren, alsmede hun bestrijding en ontsmetting. Persoonlijke bescherming tijdens je werk zal als een rode draad door de nascholing lopen.

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met ziekteverspreidende plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Werkwijze
Deelnemers zijn na afloop in staat om de belangrijkste soorten plaagdieren die gezondheidsrisico’s opleveren te benoemen inclusief hun bestrijding. De deelnemer weet welke voorzorgsmaatregelen hij moet treffen en kan adviezen geven over te nemen  preventieve maatregelen inclusief ontsmetting.  De nascholing gaat in op:

– Plaagdieren die als ziektedragers en ziekteverspreidersbekend staan
– Soorten ziekten en de risico’s voor bestrijdingstechnici
– Veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens de uitvoeringvan werkzaamheden
– Risico’s, verspreiding en bestrijding van deze plaagdierenalsmede ontsmetting

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.