Coachend Leidinggeven

Deze training is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 2 dagen waarbij de ochtenden vooral gaan over praktijkvoorbeelden en handvaten en de middagen wordt er gewerkt met een acteur om voorbeelden uit de praktijk te behandelen en te bespreken. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Medewerker Milieustraat – Herhaling (MMS-H)

Deze training is een herhalingstraining van de Medewerker Milieustraat. Tijdens de training gaat het over het verkrijgen van inzichten van uw medewerkers op professioneel handelen volgens organisatie brede afspraken met betrekking tot integriteit, houding gedrag, instelling en communicatie. De medewerkers zijn immers het visitekaartje van de organisatie. Er zal binnen deze training uitgebreid in worden gegaan op de manier waarop er contact is met burgers en klanten. Daarnaast leert de medewerker om op een correcte manier met de aanbieder van afval om te gaan en voorlichting of uitleg te geven.

Doelgroep
Deze training is een herhaling op de vierdaagse Medewerker Milieustraat opleiding. Maar ook voor iedereen die ervaring heeft met het werken op de milieustraat/afvalpunt en het recycleplein.

Werkwijze
Deze training is in het kader van Arbowetgeving een herhaling van de communicatie en agressie risicoaspecten op de Milieustraat. Gedurende de training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Onderstaande onderwerpen zullen onder andere aanbod komen:
 
– Je rol op de milieustraat
– Communicatie en gespreksvaardigheden
– Houding, gedrag, overzicht en netheid
– Integriteit, normen en waarden
– Resultaatgericht informatie geven
– Ik-boodschap en feedback
– Assertief, sub-assertief en agressief
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Praktijk Leermeester Training (PLT)

Deze training combineert de theorie met de praktijk en zorgt ervoor dat leermeesters meer inzicht krijgt in zijn of haar organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op de praktijk. In wat voor organisatie ben je werkzaam en waar staat deze voor? Wat zijn de basis werkinstructies? Wat is bijvoorbeeld de inhoud van kraan- en rijvaardigheid waar rekening mee gehouden moet worden? Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren overdragen van deze kennis en inzichten aan medewerkers.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden die vakmensen zijn en die hun vakbekwaamheid willen overdragen op minder ervaren medewerkers. De aankomende leermeester is een vakman en beschikt over een productgerichte opleiding. Hij/zij heeft voldoende technisch- en praktisch kennisinzicht.

Werkwijze
De training beslaat een theorie- en een praktijkgedeelte; 2 dagdelen theorie per persoon en 2 dagdelen praktijk per persoon. Het traject wordt afgerond met een eindbeoordeling. Deze training gaat in op:

– Inzicht krijgen in zijn of haar organisatie
– Theoretische onderbouwing van de praktijk
– Leren overdragen van kennis
– Inhoud afstemmen met de daadwerkelijke praktijk
– Basiskennis scherpstellen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Terugkomdag Coachend Leidinggeven

Deze training betreft een vervolg op de training Coachend Leidinggeven en is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training additionele handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 1 dag waarbij vooral in wordt gegaan op praktijkvoorbeelden en additionele handvaten worden aangereikt. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteit Gericht Beinvloeden (KGB)

De communicatie gedurende het werken in de buitenruimte wordt steeds belangrijker en heeft grote invloed op de werkzaamheden en contact met de burger. Deze burger zoekt ook steeds meer het contact op met de professionele dienstverlener. Deze training is erop gefocust om doelgericht te communiceren. Om zo bewust een positieve invloed uit te oefenen op de burger en collega’s. Maar ook om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren en versterken. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen.

Doelgroep
De training is specifiek bestemd voor medewerkers werkzaam in de sector AMBOR welke de MBO-opleiding doorlopen hebben of op MBO werk- en denkniveau zitten.

Werkwijze
De training is ontwikkeld door sociale en toegepaste psychologen met het oog op een nuttige toepassing in de praktijk. Gedurende de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen om direct de geleerde vaardigheden toe te passen. De training bestaat uit één interactieve lesdag. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:

– Hoe word jij beïnvloed?
– Kritisch kijken naar invloeden van sociale media
– Hoe kan jij anderen doelbewust positief beïnvloeden?
– Verbale en non-verbale communicatie
– Conflict- en stresshantering
– Inzicht in eigen gedrag
– Feedback geven en ontvangen
– Experimenten vanuit de sociale psychologie m.b.t. beïnvloeding

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Agressie in de Praktijk (OAP)

Deze training gaat in op de oorzaken van verschillende soorten agressie, het herkennen van en hoe om te gaan met agressie. De deelnemers krijgen tijdens de training de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er verschillende gespreks- en kalmeringstechnieken besproken waarbij de deelnemer handvaten krijgt om op de juiste manier te handelen in bepaalde situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met lastig en/of agressief gedrag van klanten, medewerkers of collega’s

Werkwijze
Gedurende de hele training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen door middel van rollenspellen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. De training geeft inzicht in:

– Oorzaken van agressie
– Waarnemen van agressief gedrag
– Manieren van reageren in conflictsituaties
– Conflicten kunnen afremmen
– Luisteren & oefenen
– Maken van een plan van aanpak

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Respectvol Omgaan met Elkaar (ROME)

Deze training is bestemd voor eenieder die als professionele dienstverlener zich meer bewust wilt worden van het eigen gedrag in de werkomgeving. Deze training gaat in op de benodigde communicatie aspecten, het herkennen van (voor)oordelen en het reageren in verschillende situaties op vormen van agressie. Daarnaast wordt er besproken hoe belangrijk het is om als professionele dienstverlener proactief te handelen.

Doelgroep
De training is bestemd voor ervaren medewerkers in de sector AMBOR, die in hun functie te maken kunnen krijgen met pestgedrag of meer vaardigheden willen aanleren over assertiviteit.

Werkwijze
De training richt zich op het persoonlijk ontwikkelen van werknemers die al enkele communicatietrainingen hebben gevolgd. Door te leren over je eigen vooroordelen ga je ook inzien dat er ook vooroordelen zijn over jezelf.  Gedurende de training zal de theorie veel worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden. De training bestaat uit 1 lesdag.
 
– Ervaren van perceptie en deceptie
– Leren luisteren en vragen stellen
– Mindmappen
– Johari venster
– Openbaar vs. privé / blinde vlek vs. terra incognita
– Representativiteit en trots zijn op je vak
– Proactief handelen vs. Afwachten
– Het bieden van hulp aan klanten of collega’s
– Praktijksimulaties (observeren, instrueren en complimenteren)

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk (KHP)

Tijdens deze training krijgt men inzicht in het klantgericht handelen. Daarbij wordt aandacht gegeven aan eigen gedrag/houding, vaardigheden hoe om te gaan met klanten en daarbij ook het herkennen van diverse soorten typen klanten. Ook wordt er gekeken naar het verbeteren van de kwaliteit en het imago van de organisatie.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die in zijn/haar functie te maken heeft met klanten of collega’s in een dienstverlenende of servicegerichte functie.

Werkwijze
Gedurende de training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen door middel van rollenspellen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Tevens kan de inhoud van de cursus vooraf worden op afgestemd, denk aan specifieke gebeurtenissen. Tijdens de training komen onderstaande punten aanbod:

– Kwaliteit van dienstverlening
– Communicatie, houding en gedrag
– Beïnvloeden en beïnvloed worden
– Gespreksvaardigheden en conflicthantering
– Klantvriendelijk handelen en omgaan met agressie
– Herkennen van lastige klanten

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Beheerder Milieustraat (BM)

Deze training is voor (toekomstige) beheerders van een milieustraat. Na deze cursus is de beheerder in staat correct te functioneren als aanspreekpunt voor medewerkers en derden in alle voorkomende situaties (bijvoorbeeld bij conflicten en voorlichting). Ook heeft de beheerder na afloop van de cursus inzicht in het belang van een goede administratie en registratie. De beheerder krijgt tijdens de cursus de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Doelgroep
Deze training is voor (toekomstige) beheerders van een milieustraat met een vooropleiding VMBO/MBO/training Medewerker Milieustraat (geadviseerd).

Werkwijze
De training bestaat uit 2 lesdagen en bestaat uit verschillende modulen:

– Milieustraat (inrichting van de milieustraat, arbeidsomstandigheden, soorten afval, hergebruik)
– Administratie (administratieve handelingen, registratie afvalstromen, logistiek en kwaliteitsbewaking)
– Leidinggeven (stijlen van leiding, instrueren, begeleiden van medewerkers)
– Klantgericht handelen (basisprincipes communicatie, voorlichting, conflicthantering)

Tijdens de cursus speelt het uitwisselen van ervaringen van de cursisten een grote rol. De ervaringen die cursisten hebben gehad zullen worden onderbouwd met de benodigde theorie. Aan deze cursus is geen examen verbonden.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie (OVFA)

Uw medewerkers kunnen in aanraking komen met lastige (soms zelfs agressieve) klanten of burgers. Het uitgangspunt van de training is dat conflictsituaties altijd opgelost kunnen worden door middel van aangeleerde verbale vaardigheden. Deze training biedt de mogelijkheid om uw medewerkers beter te leren omgaan met agressie en uw buitendienst professioneler te kunnen laten werken en juist te handelen bij agressief gedrag en spanningsvolle situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met agressief gedrag of spanningsvolle situaties.

Werkwijze
De training is deels ontwikkeld op basis van Oosterse contactsporten, zoals Aikido. Gedurende de training zal de theorie veel worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden. Hiervoor zal in de praktijkruimte of sportcentrum geoefend worden. De training bestaat uit 1 lesdag en gaat in op de volgende onderwerpen:

– Spiegelen van eigen gedrag
– Introductie agressie
– Symptomen van het lichaam bij intimidatie of dreiging
– Soorten agressie: frustratie, instrumenteel en relationeel
– Houding, alertheid, oogcontact en hulp bieden
– Afstand en positie ten opzichte van de agressor
– Fysieke verdedigingsproces
– Veel oefenen van fysieke vaardigheden binnen juridische kaders

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.