Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie (OVFA)

Uw medewerkers kunnen in aanraking komen met lastige (soms zelfs agressieve) klanten of burgers. Het uitgangspunt van de training is dat conflictsituaties altijd opgelost kunnen worden door middel van aangeleerde verbale vaardigheden. Deze training biedt de mogelijkheid om uw medewerkers beter te leren omgaan met agressie en uw buitendienst professioneler te kunnen laten werken en juist te handelen bij agressief gedrag en spanningsvolle situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met agressief gedrag of spanningsvolle situaties.

Werkwijze
De training is deels ontwikkeld op basis van Oosterse contactsporten, zoals Aikido. Gedurende de training zal de theorie veel worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden. Hiervoor zal in de praktijkruimte of sportcentrum geoefend worden. De training bestaat uit 1 lesdag en gaat in op de volgende onderwerpen:

– Spiegelen van eigen gedrag
– Introductie agressie
– Symptomen van het lichaam bij intimidatie of dreiging
– Soorten agressie: frustratie, instrumenteel en relationeel
– Houding, alertheid, oogcontact en hulp bieden
– Afstand en positie ten opzichte van de agressor
– Fysieke verdedigingsproces
– Veel oefenen van fysieke vaardigheden binnen juridische kaders

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.