Omgaan met Agressie in de Praktijk (OAP)

Deze training gaat in op de oorzaken van verschillende soorten agressie, het herkennen van en hoe om te gaan met agressie. De deelnemers krijgen tijdens de training de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er verschillende gespreks- en kalmeringstechnieken besproken waarbij de deelnemer handvaten krijgt om op de juiste manier te handelen in bepaalde situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met lastig en/of agressief gedrag van klanten, medewerkers of collega’s

Werkwijze
Gedurende de hele training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen door middel van rollenspellen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. De training geeft inzicht in:

– Oorzaken van agressie
– Waarnemen van agressief gedrag
– Manieren van reageren in conflictsituaties
– Conflicten kunnen afremmen
– Luisteren & oefenen
– Maken van een plan van aanpak

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.