Respectvol Omgaan met Elkaar (ROME)

Deze training is bestemd voor eenieder die als professionele dienstverlener zich meer bewust wilt worden van het eigen gedrag in de werkomgeving. Deze training gaat in op de benodigde communicatie aspecten, het herkennen van (voor)oordelen en het reageren in verschillende situaties op vormen van agressie. Daarnaast wordt er besproken hoe belangrijk het is om als professionele dienstverlener proactief te handelen.

Doelgroep
De training is bestemd voor ervaren medewerkers in de sector AMBOR, die in hun functie te maken kunnen krijgen met pestgedrag of meer vaardigheden willen aanleren over assertiviteit.

Werkwijze
De training richt zich op het persoonlijk ontwikkelen van werknemers die al enkele communicatietrainingen hebben gevolgd. Door te leren over je eigen vooroordelen ga je ook inzien dat er ook vooroordelen zijn over jezelf.  Gedurende de training zal de theorie veel worden afgewisseld met het oefenen van vaardigheden. De training bestaat uit 1 lesdag.
 
– Ervaren van perceptie en deceptie
– Leren luisteren en vragen stellen
– Mindmappen
– Johari venster
– Openbaar vs. privé / blinde vlek vs. terra incognita
– Representativiteit en trots zijn op je vak
– Proactief handelen vs. Afwachten
– Het bieden van hulp aan klanten of collega’s
– Praktijksimulaties (observeren, instrueren en complimenteren)

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.