Eerste Hulp Bij Ongevallen – AMBOR (EHBO-AMBOR)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport. Deze EHBO training gaat in op de algemene onderwerpen binnen het EHBO en beidt een verdiepingsslag voor wat betreft het verrichten van hulpverlening in situaties uit de praktijk, zoals ontbranding van belading door lithium accu’s, de risico’s van lachgascilinders tussen het afval en het risico van het in contact komen met bijtende stoffen/zuren. Het leren in veiligheid brengen van de medewerker(s) staat hierbij centraal.

Doelgroep
Deze training is specifiek bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Hierin wordt op EHBO-poppen geoefend en is er een Lotus slachtoffer aanwezig voor het uitbeelden van pijnlijke verwondingen. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een oefentoets.

– Hoe om te gaan met lachgas cilinders en de risico’s daarvan
– Hoe voorkom je knellingen bij het beladen en wat moet je dan doen
– Wat is het risico van bijtende stoffen en zuren in het afval
– Hoe kun je uitbranden van een vuilniswagen voorkomen
– Hoe zorg je bij brand voor je eigen veiligheid en gezondheid
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, wonden en brandwonden
– Shock
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftigen en elektriciteitsongevallen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Coachend Leidinggeven

Deze training is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 2 dagen waarbij de ochtenden vooral gaan over praktijkvoorbeelden en handvaten en de middagen wordt er gewerkt met een acteur om voorbeelden uit de praktijk te behandelen en te bespreken. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Praktijk Leermeester Training (PLT)

Deze training combineert de theorie met de praktijk en zorgt ervoor dat leermeesters meer inzicht krijgt in zijn of haar organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op de praktijk. In wat voor organisatie ben je werkzaam en waar staat deze voor? Wat zijn de basis werkinstructies? Wat is bijvoorbeeld de inhoud van kraan- en rijvaardigheid waar rekening mee gehouden moet worden? Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren overdragen van deze kennis en inzichten aan medewerkers.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden die vakmensen zijn en die hun vakbekwaamheid willen overdragen op minder ervaren medewerkers. De aankomende leermeester is een vakman en beschikt over een productgerichte opleiding. Hij/zij heeft voldoende technisch- en praktisch kennisinzicht.

Werkwijze
De training beslaat een theorie- en een praktijkgedeelte; 2 dagdelen theorie per persoon en 2 dagdelen praktijk per persoon. Het traject wordt afgerond met een eindbeoordeling. Deze training gaat in op:

– Inzicht krijgen in zijn of haar organisatie
– Theoretische onderbouwing van de praktijk
– Leren overdragen van kennis
– Inhoud afstemmen met de daadwerkelijke praktijk
– Basiskennis scherpstellen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Terugkomdag Coachend Leidinggeven

Deze training betreft een vervolg op de training Coachend Leidinggeven en is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training additionele handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 1 dag waarbij vooral in wordt gegaan op praktijkvoorbeelden en additionele handvaten worden aangereikt. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Zijlader (SDZ)

Deze training bestaat uit een deel theorie en een praktijkbeoordeling. Tijdens de theorie leert men op het gebied van Specifieke Deskundigheid, CE-normen, persoonlijke risico’s en PBM’s. Daarnaast komt veilig en verantwoord werken met de zijlader en het onderhoud en schoonmaken van het voertuig aanbod. Het praktijkgedeelte richt zich op spiegelafstelling, chauffeurshouding en gedrag, waarnemingstechniek, concentreren, observeren en vooruitzien, manoeuvreren en invloed van weersomstandigheden.

Doelgroep
De training Specifieke Deskundigheid Zijlader is bestemd voor ervaren zijlader chauffeurs, correctors en direct leidinggevenden.

Werkwijze
Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan het praktijkgedeelte waar de specifieke praktijkvaardigheden afgestemd woorden via de vastgestelde veiligheidswerkprocedure. De praktijkbeoordeling zal plaatsvinden tijdens de dagelijkse werkzaamheden met het eigen voertuig. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen:
 
– Voordelen zijlader
– ARBO-wetgeving
– Noodzaak van veilig werken
– Persoonlijke risico’s en PMB’s
– CE-normen, specifiek zijlader gericht
– Verantwoord rijgedrag
– Technische vakkennis zijlader systemen
– Onderhoud en controle
– Veiligheidsvoorzieningen
– Rol/taken van de operator en corrector
 

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Chauffeur Praktijk Dag (CPD)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.  De deelnemers zullen bewuster worden met onder andere remmen (stroef/glad), uitwijken, spiegelafstelling en berm simulatie. Ook zal er worden ingegaan op de risico’s in het verkeer, invloed van verschillende weertypes, banden en de dode hoek.

Doelgroep
De training is bestemd voor alle chauffeurs.

Werkwijze
Praktijkvaardigheden worden afgestemd op het voertuig en de chauffeurs. Voor het praktijkdeel wordt gebruik gemaakt van de eigen voertuigen en mogen maximaal twee chauffeurs per voertuig. Deze dag vindt plaats op een slipbaan. De training gaat hierbij in op de volgende onderwerpen:

– Risico’s in het verkeer
– Invloed weertypes
– Bewustwording rijgedrag
– Banden
– Dode hoek problematiek
– Het Nieuwe Rijden
– Bewustwordingservaringen (remmen stroef/glad, uitwijken, spiegelafstelling vrachtauto’s, bermsimulatie)
– Anticiperen op weggesteldheid
– Gedragsbeheersing

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Chauffeur met Meerwaarde (CMM)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en bijrijders. Tijdens deze training wordt er voornamelijk gesproken over de algemene vakkennis van de transportbranche, technische kennis en het persoonlijk functioneren. Ook wordt er ingegaan op de Arbowet, schades en consequenties, noodzaak van veilig werken, CE-norm, PBM’s omgaan met agressie in het verkeer en daarbij de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelgroep
De training is bestemd voor ervaren chauffeurs en bijrijders.

Werkwijze
Onderstaand de onderwerpen die tijdens de training aanpas komen:

Algemene vakkennis van de transportbranche:
– Arbowetgeving en doelstelling
– Noodzaak van veilig werken
– Risico’s in het verkeer
– Schades en consequenties
– Nieuwe verkeersregels

Technische kennis:
– CE-norm
– Persoonlijke risico’s en PBM’s
– Onderhoud en controle

Persoonlijk functioneren:
– Omgaan met agressie in het verkeer
– Kwaliteit van de dienstverlening
– Verantwoordelijkheden
– Veiligheid langs de weg
– Gezonde werkomstandigheden
Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Behavior Based Safety (BBS)

Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Tijdens deze training wordt er ingegaan op waarnemingstechnieken, concentreren, observeren en vooruitzien, manoeuvreren en het invloed van het weer. Uiteindelijk wordt de chauffeur beoordeeld op de kwaliteit van zijn rijgedrag.
Doelgroep
De training is bestemd voor beroepschauffeurs.
Werkwijze
Deze training wordt in 1 dag gegeven en bestaat uit een theoriegedeelte, van circa 1,5 u. Daarna volgt een praktijkgedeelte, waarbij de chauffeurs getraind worden in de theorie en de praktische vaardigheden van het BBS-concept. De training gaat in op de volgende onderwerpen:

Theorie:
– Wat is Behaviour Based Safety?
– Wat is defensief rijden?
– Spiegelafstelling
– Chauffeurshouding- en gedrag
– Onderhoud en controle/ voertuiginspectie
– Voorkomen van ongevallen bij laden- en lossen
– Schades en consequenties
– Omgaan met vermoeidheid (Optioneel)

Praktijk:
– Waarnemingstechnieken
– Concentreren, observeren en vooruitzien
– Manoeuvreren
– Invloed van weersomstandigheden

Overige relevante zaken uit het theoriegedeelte worden behandeld in de instructieritten waarin de chauffeur het geleerde meteen gaat toepassen. De chauffeur wordt door de instructeur beoordeeld op de kwaliteit van zijn rijgedrag en toepassing van BBS-principes.

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Machinevegen (SDM)

Deze training is bestemd voor medewerkers die werken met een machineveger. De training gaat in op verscheidende theoretische aspecten zoals de ARBO Wet, veiligheid, verantwoordelijkheid, persoonlijke risico’s en PBM’s. Daarnaast krijgen de deelnemers informatie over het beeldgericht machinevegen, waarna het geleerde in de praktijk wordt toegepast. Het doel is om een bijdrage te leveren in het samenwerken met de handvegers bij het realiseren van de juiste beeldkwaliteit.

Doelgroep
De training is bestemd voor medewerkers die nieuw zijn met het bedienen van een veegmachine alsmede ervaren machinevegers.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dag gegeven met als afsluiting een toets. Na het behalen van het theorietoets, volgt praktijkinstructie met een veegmachine. Na deze instructie is de bedienaar bevoegd “onder begeleiding” praktijkervaring op te doen, SPA adviseert hierbij minimaal 40 praktijkuren te behalen. Bij voldoende ervaring kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling.  Tijdens de praktijkbeoordeling worden er maximaal 2 personen beoordeeld per 1 dagdeel. Tijdens de praktijkbeoordeling worden verscheidende punten beoordeeld (voldoende/ onvoldoende) in relatie tot de geldende  en benodigde competentieprofielen. De training gaat in op de volgende onderwerpen:

Algemene kennis en veiligheid:
– CE-norm en voorwaarden
– ARBO wet en veiligheid
– Verantwoording en aansprakelijkheid

Vakkennis van veegmachines:
– Verschillende soorten veegmachines en veegsystemen
– Veegmachine in de vier seizoenen
– Verschillende soorten borstels

Technische vakkennis van veegmachines:
– Bediening en functioneren
– Onderhoud en schoonmaken
– Controleren en hoe te handelen bij storingen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Agressie in de Praktijk (OAP)

Deze training gaat in op de oorzaken van verschillende soorten agressie, het herkennen van en hoe om te gaan met agressie. De deelnemers krijgen tijdens de training de mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er verschillende gespreks- en kalmeringstechnieken besproken waarbij de deelnemer handvaten krijgt om op de juiste manier te handelen in bepaalde situaties.

Doelgroep
De training is bestemd voor personen die in hun functie te maken kunnen krijgen met lastig en/of agressief gedrag van klanten, medewerkers of collega’s

Werkwijze
Gedurende de hele training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen door middel van rollenspellen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. De training geeft inzicht in:

– Oorzaken van agressie
– Waarnemen van agressief gedrag
– Manieren van reageren in conflictsituaties
– Conflicten kunnen afremmen
– Luisteren & oefenen
– Maken van een plan van aanpak

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.