Nascholingspunten doorschuiven naar nieuwe cyclus

In het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) is afgesproken dat een bestrijder (naast de bedrijfscertificering) de nascholingen voor zowel IPM Binnengebruik als IPM Buitengebruik moet behalen om vanaf 1 januari 2023 knaagdieren binnen en/of buiten te mogen bestrijden met bestrijdingsmiddelen.

De nascholingen leveren elk 25 nascholingspunten op. Iemand die al 100 punten voor de nascholing heeft gehaald om zijn/haar vakbekwaamheidsbewijs te verlengen, kan besluiten om vóór 1 januari 2023 IPM Binnengebruik én IPM Buitengebruik te gaan doen. Daarmee behaalt de persoon in kwestie 150 punten in plaats van 100.

In de normale situatie vervallen de extra punten en worden ze niet meegenomen naar de volgende cyclus. Dat kan er toe leiden dat de persoon de nascholingen uitstelt. In de overgang naar het HIK is dat onpraktisch; het is om meerdere redenen gewenst dat de nascholingen nu al volledig gevolgd worden.

Daarom geeft het ministerie toestemming dat de persoon (als hij/zij meer dan 100 punten behaalt voor verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs) die extra punten mee mag nemen naar de volgende cyclus. De extra behaalde punten vervallen in dit geval dus niet.

Het gaat om de punten die:
1. behaald zijn in de periode tussen 1 november 2021 tot 1 januari 2023 én

2. punten die zijn behaald door de nascholing te volgen voor zowel IPM Binnengebruik als IPM Buitengebruik.

Mocht je er niet uit komen wat voor jou van toepassing is. Of je hebt hier nog andere vragen over kun je contact opnemen met Mariska Heijkoop via telefoonnummer 0172-200 000.

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID