MBO1 'Afvalinzameling' is een groot succes

De nieuwe standaard wordt gevormd door dit succes!

De nieuwe beroepsopleiding MBO Afvalinzameling wordt in het nieuws de "vuilinismannenschool" genoemd. Er blijkt veel animo voor te zijn. Uniek is dat de klassen worden gevormd door samenwerking tussen verschillende afvalinzamelingsorganisaties. Zij vinden elkaar in het gezamenlijk belang om de chauffeurs breder te ontwikkelenen zo de branche te professionaliseren.

De “vuilnisman” sterft uit en de afvalinzamelingspecialist neemt het werk over; het vak is door de afvalscheiding en mechanisering al geruime tijd sterk in ontwikkeling. Door de betrokkenheid bij de branche zagen ze bij SPA Groep in dat een beroepsgerichte opleiding noodzakelijk is voor een verdere ontwikkeling van de branche.

Sterk is dat medewerkers uit de branche zelf ook inzien dat het hebben van het diploma 'Medewerker afvalinzameling' belangrijk is. Dat blijkt onder andere uit het feit dat alle deelnemers die nu in de opleiding zitten hier zelf voor gekozen hebben en zeer positief zijn over de ontwikkeling van hun vak: “Je moet mee om je vak goed te blijven uitoefenen.”

 

Start MBO 'Afvalinzameling' – Randstad

Avalex, Almere, Amsterdam & GAD gezamenlijk in MBO

Op woensdag 12 februari is de MBO1-opleiding 'Afvalinzameling' - Regio Randstad gestart. Aan deze MBO doen in totaal zestien medewerkers van Avalex, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost en Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) mee.

Bij de initiatiefnemers Amsterdam Zuid en Zuidoost zijn alle medewerkers bezig met het afsluitende praktijkexamen van de MBO-opleiding ‘Afvalinzameling’. De in totaal 63 medewerkers verwachten op 10 april 2014 hun MBO1-diploma te behalen.

 De andere Amsterdamse stadsdelen en Stadswerken Utrecht zijn in september 2013 gestart met drie groepen en nu al halverwege hun opleidingstraject. 

 

             

 

Ook in de Gooi- en Eemlander werd aandacht besteed de MBO-opleiding 'Afvalinzameling':

 

Bron: Gooi- en Eemlander (12 februari 2014)

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID