De examencommissie Teamleider

Vertegenwoordigers uit de branche

Om de opleiding Teamleider Afvalinzameling en Reiniging af te kunnen ronden, dient de cursist – na het afronden van het theoretische gedeelte – voor zijn of haar studieopdracht een voldoende te behalen. Voor deze studieopdracht moet de cursist aan de hand van een probleem uit de praktijk van de organisatie een onderzoek opzetten en uitvoeren. Vervolgens wordt daarover een scriptie geschreven. Deze scriptie moet de cursist tijdens het mondeling examen voor twee leden van de examencommissie toelichten en verdedigen.

Naast het beoordelen van de scripties stelt de examencommissie de exameneisen en het examenreglement vast. Deze speciaal samengestelde commissie bestaat op dit moment uit de volgende vertegenwoordigers uit de branche:

Erkens, P.                    Roteb

Haas, R.                       Spaarnelanden 

Hertog, A.                    Irado 

Macleane, A.J.              Avri

Nagel, H.                      GAD

Osinga, G.W.                ACV

Schram, R.A.               RMN

Wiggers, G.                 Afvalservice West

 

Vanaf nu kunt u iedere maand meer lezen over één van de examinatoren. Deze maand vertelt Rob Schram over zijn rol als examinator.

 

Overig nieuws

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID