Nascholing – Risicobeheersing (NR)

Binnen Integrated Pest Management (IPM) is het beheersen van de daadwerkerkelijke risico’s mogelijk. Certificering bij levensmiddelenproducenten eisen het, in de vakbekwaamheid wordt het verplicht getraind en geëxamineerd en op dit moment is er sprake van dat er bepaalde middelen alleen ingezet mogen worden als voldaan wordt aan de systeemwerkwijze van IPM. Maar ook de nu in ontwikkeling zijnde certificeringen om het specifiek gebruik van een biocide mogelijk te maken vragen om het inventariseren van de risico’s. In de nascholing “Risico beheersing” wordt zichtbaar waarom en hoe een risico inventarisatie gemaakt kan worden en hoe dit in de praktijk voor je kan werken.

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De nascholing is gericht op plaagdierbeheersers, bedrijven en servicetechnici welke met voedselveiligheidscertificering te maken hebben en medewerkers van bedrijven die binnen IPM meer met de RIE willen doen.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wijze waarop ze binnen IPM een goede risico inventarisatie kunnen maken en hoe ze daarmee toegevoegde waarde kunnen leveren. Deelnemers kunnen de gegevens gebruiken voor verbeterprogramma’s en kunnen risico inventarisaties, zoals gevraagd wordt bij het toepassen van specifieke biociden, uitvoeren. De nascholing gaat in op:

– Biologie van bedwantsen
– Uitvoeren van inspecties
– Wet- en regelgeving
– IPM & Bestrijdingstechnieken
– Alternatieve methodieken

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Eikenprocessierups en Andere Opkomende Plaagdieren (NEPR)

In de snel veranderende plaagdierenwereld krijgen plaagdierbestrijders steeds meer te maken met nieuwe soorten plaagdieren en nieuwe bestrijdingstechnieken. Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op een aantal plaagdiersoorten zoals de eikenprocessierupsen en steekmuggen die al een tiental jaren aanwezig zijn in Nederland. Ook recente nieuwkomers zoals (reuzen)teken, rivierkreeften, (Aziatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes zullen worden besproken. Mogelijke toekomstig bedreigingen welke veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld wasberen komen ook aan bod.

Doelgroep
Bestrijdingstechnici en medewerkers die in aanraking kunnen komen met bovengenoemde diersoorten. Speciale voorkennis is voor deze nascholing niet vereist.

 
Werkwijze
Deelnemers zijn in staat om de opkomende soorten plaagdieren te beschrijven. Ook weten zij hoe ze deze soorten kunnen bestrijden conform de wetgeving en de IPM aanpak hierbij. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijke toekomstige bedreigingen waar men te maken zou kunnen krijgen. De nascholing gaat in op:

– Eikenprocessierups en steekmuggen
– Recente nieuwe plaagdiersoorten: (reuzen)teken, rivierkreeften, (Arizatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes
– Mogelijke toekomstige bedreigingen: bijvoorbeeld door wasberen
– Biologie en bestrijding van bovengenoemde diersoorten
– IPM aanpak & Wetgeving

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nascholing – Beheersing en bescherming van Bijen, Hommels en Wespen (NBHW)

Het voorjaar en zomerperiode is voor de dierplaagbeheerser een hectische tijd. Tientallen meldingen van overlast door wespen zijn aan de orde van de dag. Maar zijn het wel altijd wespen? Is het noodzakelijk om deze te bestrijden? Voor de hedendaagse dierplaagbeheerser is het noodzakelijk om kennis te hebben over het nut en gevaar van wespen en hun soortgenoten. Er wordt uitgebreid ingegaan op de soorten wespen die in Nederland voorkomen en indien overlast gevend een verantwoorde oplossing te adviseren. Ook worden de meest voorkomende hommels en bijensoorten besproken. Vanwaar de teruggang van het aantal? Wat is het nut van deze sociaal levende insecten en is bestrijding altijd toegestaan of zijn alternatieven beschikbaar? Een zeer informatieve nascholing voor de maatschappelijk verantwoorde dierplaagbeheerser.
 

Doelgroep
De nascholing is gericht op dierplaagbeheersers  en iedereen die meer wil weten over deze interessante insecten.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in dede leefwijze, biologie, nut  en schade en (alternatieve) beheersingsmethoden van de wesp, bij en hommel. Door het praktijkgedeelte krijgt men meer kennis over de leefwijze van bijen en de werkzaamheden van een imker. De nascholing gaat in op:

– Biologie & Leefwijze 
– Nut & Noodzaak
– Methodieken 
– Ziekten, plagen & zwermen 
– Belangenverenigingen 

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Eerste Hulp Bij Ongevallen – AMBOR (EHBO-AMBOR)

Deze training is bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport. Deze EHBO training gaat in op de algemene onderwerpen binnen het EHBO en beidt een verdiepingsslag voor wat betreft het verrichten van hulpverlening in situaties uit de praktijk, zoals ontbranding van belading door lithium accu's, de risico's van lachgascilinders tussen het afval en het risico van het in contact komen met bijtende stoffen/zuren. Het leren in veiligheid brengen van de medewerker(s) staat hierbij centraal.

Doelgroep
Deze training is specifiek bestemd voor chauffeurs en beladers in de afvalinzameling en transport.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel praktijk. Hierin wordt op EHBO-poppen geoefend en is er een Lotus slachtoffer aanwezig voor het uitbeelden van pijnlijke verwondingen. Het theoriegedeelte wordt afgesloten met een oefentoets.

– Hoe om te gaan met lachgas cilinders en de risico’s daarvan
– Hoe voorkom je knellingen bij het beladen en wat moet je dan doen
– Wat is het risico van bijtende stoffen en zuren in het afval
– Hoe kun je uitbranden van een vuilniswagen voorkomen
– Hoe zorg je bij brand voor je eigen veiligheid en gezondheid
– Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
– Stoornissen in het bewustzijn en van de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Ernstige uitwendige bloedingen, wonden en brandwonden
– Shock
– Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichting en botbreuken
– Oogletsels, vergiftigen en elektriciteitsongevallen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CCV geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor vrachtautochauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Omgaan met Gevaarlijk Materiaal (OGM)

Tijdens deze training zal men leren op een verstandige en veilige manier om te gaan met gevaarlijke materialen en (afval-) stoffen, zoals asbesthoudend afval, KCA, lachgasflessen, biologische agentia en Zoönose. Daarbij wordt ingegaan op het herkennen en herleiden van gevaarlijke materialen en stoffen in het afval, bewustwording over de risico's van gevaarlijke materialen en stoffen en de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de Beheer Openbare Ruimten (BOR), kolk- en rioolreiniging,  afvalinzameling, recycling, plaagdierbestrijding, bouw- en sloopafval en straatreiniging. Maar ook de medewerkers van de kringloop, het brengstation, milieupark, de technische dienst en of leidinggevenden.

Werkwijze
Medewerkers op een verstandige en veilige manier om te leren gaan met gevaarlijke materialen en (afval-)stoffen zoals asbesthoudend afval, KCA, biologische agentia en Zoönose.
Tijdens de theoretische training komen onderstaande onderwerpen aanbod:

– Wetgeving en regels over gevaarlijke materialen en stoffen: 
– Afspraken organisatie
– Het asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
– Arbeidsinspectie en RI&E 
– Gezondheidsrisico’s en ziekten 
– Bestrijdingsmiddelen en biociden 
 
Gevaarlijke materialen en afvalstoffen: 
– Soorten asbest, KCA en andere gevaarlijke afvalstoffen 
– Eigenschappen en toepassingen van asbest / KCA 
– Biologische agentia 
– Eiken- en dennenprocessierups 
– Ziekte van Lyme & Berenklauw 
– Prikaccidenten 
– Bacteriën en virussen

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Medewerker Milieustraat – Herhaling (MMS-H)

Deze training is een herhalingstraining van de Medewerker Milieustraat. Tijdens de training gaat het over het verkrijgen van inzichten van uw medewerkers op professioneel handelen volgens organisatie brede afspraken met betrekking tot integriteit, houding gedrag, instelling en communicatie. De medewerkers zijn immers het visitekaartje van de organisatie. Er zal binnen deze training uitgebreid in worden gegaan op de manier waarop er contact is met burgers en klanten. Daarnaast leert de medewerker om op een correcte manier met de aanbieder van afval om te gaan en voorlichting of uitleg te geven.

Doelgroep
Deze training is een herhaling op de vierdaagse Medewerker Milieustraat opleiding. Maar ook voor iedereen die ervaring heeft met het werken op de milieustraat/afvalpunt en het recycleplein.

Werkwijze
Deze training is in het kader van Arbowetgeving een herhaling van de communicatie en agressie risicoaspecten op de Milieustraat. Gedurende de training zal de theorie regelmatig worden afgewisseld met praktijkoefeningen. De trainer zal de praktijkoefeningen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Onderstaande onderwerpen zullen onder andere aanbod komen:
 
– Je rol op de milieustraat
– Communicatie en gespreksvaardigheden
– Houding, gedrag, overzicht en netheid
– Integriteit, normen en waarden
– Resultaatgericht informatie geven
– Ik-boodschap en feedback
– Assertief, sub-assertief en agressief
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Specifieke Deskundigheid Vorkheftruck (SDV)

Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in de theoretische, technische en praktische aspecten van het werken met een vorkheftruck. Na het behalen van de theorie zal er op een eigen vorkheftruck, een praktijkbeoordeling worden uitgevoerd. De training gaat onder andere in op theoretische aspecten zoals de Arbowet, CE-norm, onderhoud machines, risico's en PBM's.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor iedereen die binnen het bedrijf een vorkheftruck bedient en nog geen specifieke training over de veiligheidsaspecten heeft gevolgd.

Werkwijze
De theorietraining wordt in 1 dagdeel gegeven met als afsluiting een examen. Na het behalen van het theorie-examen, kan er worden deelgenomen aan de praktijkbeoordeling (1 dagdeel). De meest voorkomende werkzaamheden met de heftruck zullen worden geoefend. Het praktijkdeel wordt per persoon uitgevoerd en geëxamineerd. Tijdens deze training komen onderstaande punten aanbod:

– Wettelijke eisen en voorschriften
– De techniek van de vorkheftruck
– Opschriften en veiligheidsvoorzieningen
– Controle vóór aanvang van de werkzaamheden
– Verantwoord rijden en manoeuvreren
– Parkeren en stoppen
– Onderhoud, controle en schoonmaken
– Aan- en afkoppelen van voorzieningen
– Brandstof tanken of accu’s laden en wisselen

De prijs zoals weergegeven, is exclusief praktijkkosten. De praktijkkosten worden per dagdeel of dag berekend, afhankelijk van het benodigd aantal examenonderdelen. De praktijkkosten betreffen € 570,- per dagdeel en € 1.040,- per dag (maximaal 5 beoordelingen per dag).

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Verpakken en Behandelen van Asbest

Tijdens deze training wordt er aandacht besteed aan het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen en wordt er een instructie gegeven over het inpakken en sealen van asbesthoudend afval. De verpakinstructie is verplicht voor medewerkers van uw organisatie die incidenteel kleine hoeveelheden los aangetroffen asbesthoudend afval moeten verpakken. Het VBA-deel is een vervolg op de training “Herkennen en Omgaan met Asbest”.

Doelgroep
Alle medewerkers van de reiniging, het brengstation/milieupark/afvalscheiding station

Werkwijze
Door middel van dit praktijkgedeelte worden instructies gegeven ten aanzien van gebruik van PBM’s, het inpakken (en sealen) van asbesthoudend afval en de afhandeling, nazorg en registratie. Tevens wordt er met al deze zaken geoefend.

– Instructies
– Beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Inpakken en sealen van asbesthoudend afval
– Afhandeling, registratie en de nazorg van asbesthoudend afval

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Herkennen en Omgaan met Asbest (HOA)

Tijdens deze training leert men het herkennen en herleiden van asbesthoudend afval en wordt er ingegaan op het asbesthoudend afval inzamelen. Daarnaast wordt er ingegaan over het werken met overdrukcabines, gevaren asbest, PBM's en de Arbowet. Door deze aanpak en de kennis over de wetgeving, weet men in de praktijk wat er gedaan moet worden als er asbest wordt aangetroffen.

Doelgroep
Alle medewerkers van de reiniging, het brengstation/milieupark/afvalscheiding station
 
Werkwijze
Deze training wordt gegeven in 1 dagdeel en wordt afgerond met een examen. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen met betrekking tot het herkennen en omgaan met asbest:

– Wat is asbest en de wetgeving             
– Soorten asbest en eigenschappen van asbest              
– Toepassingen van asbest                    
– Wijze van opname van asbest             
– Voorwaarden voor een risicovrije inzameling
– Asbest(gerelateerde) ziekten    
– Protocol voor het verpakken van asbest
– Kleding, PBM’s  en adembescherming  

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Veilig Werken langs de Weg (VWW)

Tijdens deze training leer je het veilig werken met behulp van afzettingen (plaatsen en verwijderen), rijdende afzettingen, PBM's en omgaan met weggebruikers in verschillende situaties. De betreffende aspecten worden gedurende deze training in de praktijk toegepast.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor uitvoerende en leidinggevende medewerkers van gemeente, Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en aannemers.

Werkwijze
Tijdens de training wordt er in het eerste dagdeel op verschillende theoretische onderwerpen ingegaan. In het tweede deel wordt er in praktijk geoefend. Dit kan buiten in het werkveld zijn of met miniatuur-afzetmiddelen. De training gaat onder andere inzichten in:
 
– De Arbowetgeving en doelstellingen
– Afzettingen en bebakeningen
– Afzettingen plaatsen en verwijderen
– Veiligheid en werken aan de weg
– Veiligheidskleding
– Omgaan met weggebruikers
– Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.