Coachend Leidinggeven

Deze training is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 2 dagen waarbij de ochtenden vooral gaan over praktijkvoorbeelden en handvaten en de middagen wordt er gewerkt met een acteur om voorbeelden uit de praktijk te behandelen en te bespreken. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Praktijk Leermeester Training (PLT)

Deze training combineert de theorie met de praktijk en zorgt ervoor dat leermeesters meer inzicht krijgt in zijn of haar organisatie. De inhoud van de training wordt afgestemd op de praktijk. In wat voor organisatie ben je werkzaam en waar staat deze voor? Wat zijn de basis werkinstructies? Wat is bijvoorbeeld de inhoud van kraan- en rijvaardigheid waar rekening mee gehouden moet worden? Tevens wordt er aandacht besteed aan het leren overdragen van deze kennis en inzichten aan medewerkers.

Doelgroep
Alle medewerkers en leidinggevenden die vakmensen zijn en die hun vakbekwaamheid willen overdragen op minder ervaren medewerkers. De aankomende leermeester is een vakman en beschikt over een productgerichte opleiding. Hij/zij heeft voldoende technisch- en praktisch kennisinzicht.

Werkwijze
De training beslaat een theorie- en een praktijkgedeelte; 2 dagdelen theorie per persoon en 2 dagdelen praktijk per persoon. Het traject wordt afgerond met een eindbeoordeling. Deze training gaat in op:

– Inzicht krijgen in zijn of haar organisatie
– Theoretische onderbouwing van de praktijk
– Leren overdragen van kennis
– Inhoud afstemmen met de daadwerkelijke praktijk
– Basiskennis scherpstellen

Incompany
Deze training kunnen wij voor u Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Veilig Werken langs de Weg (VWW)

Tijdens deze training leer je het veilig werken met behulp van afzettingen (plaatsen en verwijderen), rijdende afzettingen, PBM's en omgaan met weggebruikers in verschillende situaties. De betreffende aspecten worden gedurende deze training in de praktijk toegepast.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor uitvoerende en leidinggevende medewerkers van gemeente, Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en aannemers.

Werkwijze
Tijdens de training wordt er in het eerste dagdeel op verschillende theoretische onderwerpen ingegaan. In het tweede deel wordt er in praktijk geoefend. Dit kan buiten in het werkveld zijn of met miniatuur-afzetmiddelen. De training gaat onder andere inzichten in:
 
– De Arbowetgeving en doelstellingen
– Afzettingen en bebakeningen
– Afzettingen plaatsen en verwijderen
– Veiligheid en werken aan de weg
– Veiligheidskleding
– Omgaan met weggebruikers
– Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 7 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Terugkomdag Coachend Leidinggeven

Deze training betreft een vervolg op de training Coachend Leidinggeven en is interactief van opzet en wordt er veel geoefend met praktijksituaties uit de afval- en reinigingsbranche. De deelnemer ontvangt in deze training additionele handvaten voor het coachend leidinggeven om zodoende de betrokkenheid van de teamleden, hun motivatie en het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid te vergroten.

Doelgroep
Leidinggevende en coördinatoren werkzaam binnen de AMBOR Sector.

Werkwijze
De training bestaat uit 1 dag waarbij vooral in wordt gegaan op praktijkvoorbeelden en additionele handvaten worden aangereikt. Deze training gaat in op de volgende onderwerpen: 

– Coaching vaardigheden en verschillende stijlen
– Motiveren en stimuleren van een team
– Bewustwording van uw manier van coachend leidinggeven
– Analyse en opbouw van de diverse coaching gesprekken
– Gesprekstechnieken
– Omgaan met weerstand en negatieve reacties

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Basisveiligheid VCA (B-VCA) of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA)

Tijdens deze training wordt er onder andere inzicht gegeven in de wetgeving en risicobeheer, Arbowet, veiligheidsprocedures/regels en ongevalsrisico’s. Daarbij wordt er ook ingegaan op de misverstanden en storingen op de werkvloer en de versterking van verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit. Het VCA-examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau PBNA.

Doelgroep
Uitvoerende medewerkers in de binnen- of buitendienst werkzaam binnen de AMBOR- of Plaagdierbeheersingssector (Bestrijdingstechnici).

Werkwijze
De complete training zal gegeven worden in twee lesdagen. Het examen wordt afgenomen door een landelijk examenbureau vanuit PBNA.

Voordelen voor de organisatie:
– Voldoen aan gestelde eisen van concern of politiek                  
– Werk kunnen aannemen waarvoor VCA-eis geldt
– Zelf VCA-eis kunnen stellen bij eigen uitbesteding
– Verbetering imago en concurrentiepositie
– Bijdrage aan de beperking van schade en ziekteverzuim
– Aantoonbare inspanningen (Arbeidsinspectie/juridische claims)
 
Voordelen voor de werknemer/werkgever:
– Meer veiligheid geeft een kleiner ongevalsrisico
– Minder misverstanden en storingen, beter onderling begrip
– Bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling
– Versterking van verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit

Nascholingsuren Code 95
SPA Groep is door het CBR geregistreerd als opleider in het kader van de verplichte nascholing voor (beroeps)chauffeurs. Deze training heeft een nascholingswaarde van 14 uur in het kader van de Europese richtlijn CCV-vakbekwaamheid. Let op, dit geldt alleen voor BVCA.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.