Opleidingen en trainingen

Nascholing "IPM Knaagdieren (buitengebruik)"

Korte beschrijving:
De nascholing “IPM Knaagdieren (buitengebruik)” is ontwikkeld voor plaagdierbeheersers die als laatste redmiddel op een verantwoorde wijze rodenticiden buiten willen toepassen. De nascholing is geheel in lijn met de eisen van het CTGB en het protocol, zoals opgesteld door de NVPB. Naast de omstandigheden van toepassing bespreken we in deze nascholing de wijze van implementatie van het protocol op hoofdlijnen en leggen we verbanden met de Europese norm zoals ontwikkeld door CEPA “Requirements and recommendations for the provision of pest management services” (EN 16636).

Inhoud:
§  Criteria voor buitengebruik rodenticiden
§  Wijze van implementatie van het protocol buitengebruik 

§  Verantwoord buitengebruik en IPM 
§  Certificering
§  Europese ontwikkelingen: EN 16636 “Plaagdierbestrijdingsbedrijven – Eisen en Competenties”

Doelgroep:
De nascholing is gericht op bestrijdingstechnici die volgens die nieuwste richtlijnen en eisen rodenticiden buiten willen kunnen toepassen en zich willen certificeren volgens de ontwikkelde protocollen en normen. Deze nascholing gaat uit van deelnemers met enkele jaren ervaring in de praktijk en die over voldoende basiskennis beschikken.

Resultaat:
Na het volgen van deze nascholing weten deelnemers wat ze moeten doen om zich te certificeren volgens het protocol buitengebruik en begrijpen ze de Europese ontwikkelingen met betrekking tot plaagdierbeheersing.

Uitvoering:
De nascholing bestaat uit een uitleg van de protocollen met richtlijnen over het praktisch buitengebruik inclusief discussies over de wijze van toepassing. De nascholing sluiten we af met een toets.

Nascholingsdagdelen:
Bij de geslaagden voor de toets worden 2 dagdelen (25 punten) geregistreerd voor de verplichte nascholing om de vakbekwaamheid geldig te houden.

Toetsing:
Aan het eind van de cursusdag neemt Stichting CPMV de bijgehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
Van 8.00 – 15.00 uur

Prijs:
€ 250,- exclusief BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingsdagdelen CPMV.

Opmerkingen:
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toetskosten van het CPMV alsmede de registratie van de nascholingsdagdelen bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag.  

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NIPMBU 02/23
16 november 2023 van 8:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID