Opleidingen en trainingen

MGK: Middelbaar Gasmeetkundige Herhaling

Zeecontainers kunnen gevaarlijke en schadelijke gassen bevatten. Deze gassen kunnen bewust zijn ingebracht om organismen af te doden, maar kunnen ook ontstaan zijn doordat producten ‘uitdampen’ tijdens de reis . De risico’s die deze gassen met zich mee brengen variëren enorm. De enige mogelijkheid om het risico op locatie vast te stellen, is het meten van de zeecontainer door een deskundige. SPA Groep verzorgt de opleiding tot Middelbaar Gasmeetkundige (MGK). Deze opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen door PBNA. De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC) als kennisinstituut voor gassen en ontgassen van zeecontainers. De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) onder nummer NEN-NTA 7496-2.

Deze herhalingscursus is voor medewerkers welke reeds het certificaat 'Middelbaar Gasmeetkundige" hebben behaald en nog regelmatig werkzaam zijn met het meten van mogelijk aanwezige gassen.

De taken van de MGK zijn als volgt vastgesteld:
§  Het opstellen van een meetplan en meetstrategie met behulp van een ter zake deskundige
§  Het meten van mogelijk aanwezige gassen in alle soorten zeecontainers
§  Het interpreteren van meetresultaten
§  Het opstellen van een meetrapport en het geven van een advies
§  Het ventileren van een zeecontainer
§  Het aansturen van een Lager Gasmeetkundige zeecontainers

Inhoud: 
§ 
Basisbegrippen inclusief wet- en regelgeving en normering
§  Veiligheid, Gezondheid en milieu inclusief veilige werkplek, PBM en protocollen
§  Basiskennis chemie en gassen 
§  Meten van gassen inclusief meetprincipes, meetstrategieën en meetfouten
§  Ontgassen inclusief te stellen eisen aan een meetrapport
§  Praktijk waarbij het uitvoeren van metingen,  interpretatie van resultaten, invullen van een meetrapport en het geven
       van advies centraal staan

Doelgroep:  
Medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten en havenbedrijven die nog regelmatig werkzaam zijn met het meten van mogelijk aanwezige gassen, de veranderingen in de norm gevolgd hebben en reeds in het bezit zijn van het certificaat 'Middelbaar Gasmeetkundige'.

Resultaat:
De cursist is in staat en bevoegd geheel zelfstandig alle voorkomende zeecontainers op een juiste wijze te meten en de resultaten daarvan te interpreteren. Daarbij kan de deelnemer de juiste adviezen geven over het openen en betreden van zeecontainers alsmede het uitvoeren van vervolghandelingen, zoals monsterafname voor laboratoriumonderzoek en ventilatie. 

Praktijk:
Het praktijkgedeelte bestaat voor een deel uit het simuleren van praktijksituaties.

Toetsing:
Op de tweede cursusdag neemt PBNA het theorie-examen af. Het praktijkexamen vindt separaat plaats waarbij de cursist zelfstandig een aantal opdrachten moet uitvoeren. De cursist mag het praktijkexamen alleen afleggen nadat hij geslaagd is voor het theorie-examen.

Nadat zowel het theorie- als het praktijkexamen met een voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt de cursist het diploma Middelbaar Gasmeetkundige (MGK). Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusduur: 
2 dagen: 1,5 dag theorie en 1 dagdeel met een praktisch karakter.

Lestijden: 
Beide dagen van 08:00 - 16:00 met op de tweede dag om 11.00 uur theorie-examen.

Cursusprijs:
€ 635,- per persoon excl. BTW.
Cursusprijs is inclusief lunch, cursusboek, praktijkles en materialen.

Examenkosten PBNA:
€ 99,- per persoon voor het theorie-examen en € 240,- per persoon voor het praktijkexamen.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID