Opleidingen en trainingen

SDE (CCV) Specifieke Deskundigheid Ergonomie

Doelgroep

Uitvoerende medewerkers, chauffeurs werkzaam in de buitendienst van gemeenten en verzelfstandigde reinigingsbedrijven.

Nut en noodzaak van de cursus

Werkwijze/uitvoering

Tijdens de training worden de deelnemers door middel van praktische theorie en praktijkoefeningen getraind waarbij er diverse ergonomische aspecten worden behandeld. De les is interactief van opzet. In de ochtend wordt de theorie behandeld. De medewerkers worden zich bewust van hun lichaamsgebruik en worden getraind om op een verantwoorde wijze om te gaan met lichamelijke belasting. ’s Middags komt de praktijk aan de orde. Tijdens de praktijk zal de groep zich samen met de docent richten op de werkzaamheden die van toepassing zijn bij hun organisatie, met als uitgangspunt het geleerde uit het theoretische cursusdeel. Voor het praktijkgedeelte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van voertuigen en hulpmiddelen die voorkomen in de werksituatie van de medewerker. Afsluiting van de cursus gebeurt door middel een praktijkbeoordeling en een test met meerkeuze. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers aan het eind van de training een certificaat en een pas met pasfoto.

CCV Nascholingsuren:
Deze cursus is goed voor 7 nascholingsuren in het kader van de Europese richtlijn vakbekwaamheid 2003/59.

Duur van de cursus
1 dag van 7 uur exclusief 1 uur pauze (in ochtend theorie, in middag praktijk)

Aantal deelnemers
Theorie: maximaal 16 deelnemers per groep.
Praktijk: maximaal 8 deelnemers per groep (bij 16 deelnemers opsplitsen in 2 groepen).

Cursusprijs: 
Neem hiervoor contact op met SPA Groep (0172-200 000)

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID