Opleidingen en trainingen

EHBO

Doelstelling
Cursisten zijn in staat eerste hulp toe te passen bij ongevallen en in noodsituaties. Zij weten welke maatregelen genomen moeten worden en welke handeling zij uit moeten voeren of juist moeten vermijden.

Doelgroep
Medewerkers die kans lopen getuige of betrokken te zijn bij ongevallen.

Trainingresultaten
- cursist beschikt over basiskennis ten aanzien van het functioneren van het menselijk lichaam
- cursist kan de primaire medische handelingen toepassen van verschillende aandoeningen ten gevolge van een ongeval
- cursist is in staat om eerste hulp te plannen en te organiseren
- cursist kan de Automatische Externe Defibrillator toepassen en beschikt over reanimatie technieken

Vooropleiding
Geen specifieke vooropleiding vereist 

Cursusduur
Twee dagen (14 theorieuren)

Trainingsonderdelen
- Toelichting Richtlijn vakbekwaamheid
- Het menselijk lichaam
- Hoofdzaken bij het verlenen van eerste hulp
- Stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop
- Ernstige uitwendige bloedingen
- Shock
- Brandwonden
- Kneuzingen, verstuikingen, ontwrichtingen en botbreuken
- Oogletsel
- Vergiftiging
- Elektriciteitsongevallen
- Letsel door koude of warmte
- Verdrinking
- Organisatie, planning en communicatie
- Vervoer over korte afstand
- Verband en hulpmiddelen
- Reanimatie (AED en PBLS)
- Melding en alarm
- Brand en ontruiming
- Communicatie

Examen
Cursus wordt afgesloten met een examen van het Oranje Kruis, bij goed resultaat ontvangt de cursist het offici๋le EHBO diploma. Herhalingsverpichting: jaarlijks

Aantal deelnemers
12

Cursusplaats & uitvoeringdetails
In Company of op ้้n van de leslocaties van SPA Groep

Cursusprijs
Neem voor een offerte op maat contact op met SPA Groep (0172 200 000)

Cursusdata
Neem voor cursusdata contact op met SPA Groep (0172 200 000)

Richtlijn Specificaties
Tweedaagse klassikale training
08.00 - 15.30uur
Waarde nascholing: 14 theorieuren
Waarde nascholing EHBO herhaling: 7 theorieuren

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID