Nascholing – Vogeloverlast Beheersen (NVOB)

In Nederland zijn vele soorten vogels beschermd. Sommige soorten kunnen voor veel schade en overlast zorgen, zowel in een stedelijke omgeving als in landbouwgebieden. Een aantal grote gemeenten heeft kostbare investeringen gedaan in de aanschaf van gecontroleerde duiventillen, de luchthaven Schiphol geeft jaarlijks miljoenen uit om de luchtveiligheid te waarborgen tegen bijvoorbeeld de ganzenoverlast. Deze nascholing gaat in op de soortomschrijving van vogels in ons land die overlast kunnen veroorzaken zowel bij als in gebouwen en in landbouwgebieden, maar ook worden enkele soorten behandelen die juist gewenst zijn. Een splitsing wordt gemaakt naar de soort van overlast die ze veroorzaken. Ook komt het Slaap-, nestel- baltsgedrag en de voedselbehoefte uitgebreid aan bod.
 

Doelgroep
Plaagdierbeheersers en medewerkers in de voedselverwerkende industrie en overige belangstellenden. Hierbij valt te denken aan; architecten, gebouwbeheerders, (beleids)medewerkers van gemeenten, provincie of landelijke overheid, etc.

 

Werkwijze
Deelnemers hebben kennis over gedrag, schade, en beschermde status van de meest voorkomende vogelsoorten die in Nederland voorkomen. Bij overlast door vogels weet men de juiste maatregelen -zoals wering, bestrijding of populatiebeheersing- te treffen om eventuele overlast door schadelijke vogels tot een minimum te beperken. Ook is men in staat een benodigde ontheffing aan te vragen ter reductie van een schadelijke soort. 

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.