Nascholing – Voertuigbeheersing en Transport Gevaarlijke Stoffen (NDVB)

Medewerkers die dierplagen bestrijden leggen voor hun werkzaamheden vaak vele duizenden kilometers per jaar af. Het goed beheersen van het voertuig is daarbij een belangrijk aspect. Iedereen wil immers weer graag veilig en zonder schade thuiskomen. De nascholingsdag "Voertuigbeheersing" is bedoeld om de belangrijkste voertuigbeheersingstechnieken te bespreken en te oefenen in de praktijk. Naast een stukje uitleg is er vooral veel tijd ingeruimd voor de praktijk. Noodstoppen, uitwijken en verschillende stuuroefeningen geven inzicht in de mogelijkheden van je voertuig. Al hetgeen je leert staat in het licht van het veilig omgaan met biociden. Het goed en verantwoord omgaan met biociden tijdens het vervoer is een belangrijk aspect in de training. Het zekeren van lading en de risico's die kunnen ontstaan met het openscheuren van verpakkingen bij noodstoppen komen nadrukkelijk aan de orde.
 

Doelgroep
Gediplomeerde bestrijdingstechnici die met hun eigen voertuig werkzaamheden uitvoeren op locatie bij verschillende verspreid liggende klanten.
 

Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de technieken om hun voertuig te beheersen in verschillende situaties en begrijpen op welke wijze biociden het beste gezekerd kunnen worden in het voertuig. De nascholing is vooral praktisch ingericht gecombineerd met een theoretische uitleg en gaat in op:

– Algemene voertuigbeheersing
– Onder- en overstuuroefeningen
– Oefeningen met betrekking tot het maken van een Noodstop
– Rem- en uitwijkmanoeuvres 
– Het zekeren van lading
– Veilig en verantwoord vervoeren van biociden

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen. Deze nascholing gaat in op voertuigbeheersing inclusief toepassing in de praktijk. Wij raden je aan om deel te nemen aan deze nascholing met een (eigen) voertuig waarmee je rijdt voor je dagelijkse werkzaamheden.
 

Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.