Nascholing – Omgevingswet en Invasieve Exoten (NOIE)

Bij het beheersen van dierplagen komt de plaagdierbeheerser regelmatig in aanraking met beschermde diersoorten. Maar ook komen er steeds diersoorten in onze leefomgeving voor die daar oorspronkelijk niet voorkomen. In deze nascholing "Omgevingswet en invasieve exoten” wordt duidelijk hoe de wet en regelgeving in elkaar zit en wordt een aantal diersoorten met de problematiek uitgewerkt. De huidige en toekomstige wetgeving rondom diersoorten die beschermd zijn; "hoe weet ik of een diersoort beschermd is en hoe moet ik daarmee omgaan" wordt uitgebreid behandeld. Ook worden we meer en meer geconfronteerd met diersoorten welke hier oorspronkelijk niet voorkomen; door het transporteren van goederen en het reizen over de wereld nemen mensen en producten andere diersoorten mee. Deze diersoorten kunnen een probleem voor inheemse diersoorten vormen of gewoon overlast veroorzaken.

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De module is gericht op plaagdierbeheersers, medewerkers van bedrijven, en iedereen die geïnteresseerd is in beschermde diersoorten en invasieve exoten.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wetgeving rondom beschermde diersoorten en inzicht in de gevolgen van invasieve exoten. Ook hebben de deelnemers inzicht in de problematiek en waar informatie over de diersoorten beschikbaar is. De nascholing gaat in op:

– Beschermde diersoorten
– Invasieve exoten en de gevolgen hiervan
– Wet- en regelgeving
– Problematiek voor inheemse diersoorten

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.