Nascholing – IPM Knaagdieren (Binnen- & Buitengebruik) (NIPMB)

De nascholing “IPM Knaagdierbeheersing binnen & buitengebruik” is ontwikkeld voor plaagdierbeheersers die als laatste redmiddel op een verantwoorde wijze rodenticiden willen toepassen volgens de regels uit het Handboek IPM Knaagdierbeheersing. De nascholing is geheel in lijn met de eisen van het CTGB en het protocol, zoals opgesteld door het KPMB. Naast de omstandigheden van toepassing bespreken we in deze nascholing de wijze van implementatie van het protocol.

 
Doelgroep

De nascholing is gericht op bestrijdingstechnici die volgens die nieuwste richtlijnen en eisen rodenticiden binnen en buiten willen kunnen toepassen en zich willen certificeren volgens de ontwikkelde protocollen en normen. Deze nascholing gaat uit van deelnemers met enkele jaren ervaring in de praktijk en die over voldoende basiskennis beschikken.

 
Werkwijze
De nascholing bestaat uit een uitleg van het handboek met richtlijnen over het praktisch binnen- en buitengebruik inclusief discussies over de wijze van toepassing. Na het volgen van deze nascholing weten deelnemers wat ze moeten doen om zich te certificeren volgens het protocol Handboek IPM Knaagdierbeheersing (HIK). De nascholing gaat in op:

– Certificering volgens het protocol
– De samenwerking met de opdrachtgever
– Klanteisen verwerken in het plan van aanpak
– Risico inventarisatie
– Uitvoeren inspectiebezoeken
– Inzetten van de juiste middelen

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.