Nascholing – De Professionele Dienstverlener (NDPD)

Deze nascholing geeft de bestrijdingstechnicus meer inzicht in de rol als professionele dienstverlener. Hierbij worden belangrijke aspecten behandeld zoals het inzicht krijgen in het communicatieproces en hoe deze positief in te zetten in de omgang met klanten. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te krijgen in de normen, waarden, en integriteit binnen een organisatie. Welk imago heeft de organisatie en hoe weerspiegeld dit zich op klanten? Hierbij staat tevens de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening centraal, hoe doe je dit als bestrijdingstechnicus? Deze nascholing geeft je handvaten om een adviserende rol aan te nemen bij klanten met oog op commercieel belang en in een klantgesprek een goede vertaling kunnen maken naar productkenmerken en dienstverlening.
 

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. Gediplomeerde bestrijdingstechnicus en iedereen die zijn of haar functie op een professionelere manier wil of moet invullen.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de wetgeving rondom beschermde diersoorten en inzicht in de gevolgen van invasieve exoten en de wijze waarop hier mee omgegaan kan worden. Ook hebben de deelnemers inzicht in de problematiek en waar informatie over de diersoorten beschikbaar is. De nascholing gaat in op:

– Inzicht krijgen in je rol als professionele dienstverlener.
– Het communicatieproces en hoe dit positief in te zetten.
– Hoe speel ik in op de verwachting van de klant?  
– Versterken van het imago van een organisatie

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.