Nascholing – De ene mier is de andere niet (NM)

Op de wereld komen 12.000 verschillende soorten mieren voor. In Nederland zijn 65 soorten beschreven waarvan de meesten buitenshuis leven, maar verschillende soorten komen ook in huizen voor. Verschillende, van oorsprong tropische miersoorten, komen veelvuldig voor in botanische tuinen en dierentuinen. Door internationale handel en contacten en door opwarming van ons klimaat bestaat er een grote kans dat er nieuwe miersoorten in Nederland worden geïmporteerd en kunnen overleven. Om mieren, die overlast veroorzaken, zo effectief mogelijk te bestrijden moet een plaagdierbestrijder kennis hebben van de verschillende miersoorten.

Doelgroep
Deze nascholing is gericht op plaagdierbestrijders die verdieping in hun vakgebied willen door meer kennis over mieren te verkrijgen dan in de standaard plaagdieropleiding wordt behandeld en die voorbereid willen zijn op nieuwe miersoorten in Nederland.
 
Werkwijze
Deelnemers hebben na afloop van de training meer inzicht in de verschillende miersoorten, hun leefwijze behandeld en bezitten plaagdierbestrijders meer kennis over determinatie, voorkomen en effectieve bestrijding van mieren. De nascholing gaat daarnaast in op:

– Mieren en wetgeving
– Leefwijze en ecologische betekenis
– Natuurlijk voorkomende mieren in Nederland
– Exotische mieren
– Determinatie
– Bestrijdingsmethoden

Aan het eind van de dag wordt een toets afgenomen.
 
Nascholing
Deelnemers aan deze nascholing ontvangen 25 nascholingspunten na afronding met een positief resultaat. De nascholingsprijs zoals weergegeven, is exclusief examenkosten vanuit het Exameninstituut. De examenkosten vanuit het Exameninstituut worden automatisch toegevoegd aan uw inschrijving.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.