Middelbaar Gasmeetkundige (MGK)

Zeecontainers kunnen gevaarlijke en schadelijke gassen bevatten. Deze gassen kunnen bewust zijn ingebracht om organismen af te doden, maar kunnen ook ontstaan zijn doordat producten ‘uitdampen’ tijdens de reis. De risico’s die deze gassen met zich mee brengen variëren enorm. De enige mogelijkheid om het risico op locatie vast te stellen, is het meten van de zeecontainer door een deskundige.
 
De opleiding Middelbaar Gasmeetkundige bestaat uit 5 lesdagen: 3 theorie dagen met aansluitend op dag 3 een theorie-examen, een praktijk dag (deelnemer wordt in overleg ingedeeld op de geplande praktijkdag) en een praktijk examen (deelnemer wordt in overleg ingedeeld op nader te bepalen datum en tijdstip).
 
Doelgroep

Medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten, havenbedrijven en verder iedereen die vanuit zijn of haar positie te maken heeft met importladingen en de risico’s daarvan met importgassingen.
 
Werkwijze
De cursist is in staat en bevoegd geheel zelfstandig alle voorkomende zeecontainers op een juiste wijze te meten en de resultaten daarvan te interpreteren. Daarbij kan de deelnemer de juiste adviezen geven over het openen en betreden van zeecontainers alsmede het uitvoeren van vervolghandelingen, zoals monsterafname voor laboratoriumonderzoek en ventilatie. Deze opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen door PBNA. De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC) als kennisinstituut voor gassen en ontgassen van zeecontainers. De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) onder nummer NEN-NTA 7496-2.
 
Het praktijkgedeelte bestaat voor een deel uit het simuleren van praktijksituaties en voor een deel praktisch meten op zeecontainers. Op de laatste theoriedag neemt PBNA het theorie-examen af. De praktijktoets vindt separaat plaats waarbij de cursist zelfstandig een aantal opdrachten moet uitvoeren. De cursist mag de praktijktoets alleen afleggen nadat hij geslaagd is voor het theorie-examen. Nadat zowel het theorie- als het praktijkexamen met een voldoende resultaat is afgesloten, ontvangt de cursist het diploma Middelbaar Gasmeetkundige (MGK). Het diploma heeft een geldigheid van 3 jaar.
 
Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.