Lager Gasmeetkundige (LGK)

Zeecontainers kunnen gevaarlijke en schadelijke gassen bevatten. Deze gassen kunnen bewust zijn ingebracht om organismen af te doden, maar kunnen ook ontstaan zijn doordat producten ‘uitdampen’ tijdens de reis. De risico’s die deze gassen met zich mee brengen variëren enorm. De enige mogelijkheid om het risico op locatie vast te stellen, is het meten van de zeecontainer door een deskundige. SPA Groep verzorgt de opleiding tot Lager Gasmeetkundige (LGK). Deze opleiding wordt afgesloten met een toets. De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC) en Stichting KAGO als kennisinstituut voor gassen en ontgassen van zeecontainers. De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) onder nummer NEN-NTA 7496-3.

 
​Doelgroep

Medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten, havenbedrijven en verder iedereen die vanuit zijn of haar positie te maken heeft met importladingen en de risico’s daarvan met importgassingen.

 
Werkwijze
De cursist is in staat bekende containerstromen op een juiste wijze te meten en de resultaten te rapporteren aan zijn/haar leidinggevende (MGK of HGK). Gedurende deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

– Basisbegrippen
– Veiligheid, Gezondheid en milieu
– Meten van gassen inclusief meetaanpak en meetfouten 
– Praktijk met de nadruk op interpretatie van resultaten

– kruisgevoeligheid en de omgang met meetmiddelen
– Controle van meetmiddelen

 
Het praktijkgedeelte bestaat voor een deel uit het simuleren van praktijksituaties en voor een deel praktisch meten op zeecontainers. Aan het einde van de theoriedag wordt er een theorie toets afgenomen. Tijdens de praktijkdag krijgen de cursisten een beoordeling. Indien de cursus met goed resultaat wordt afgesloten ontvangt de cursist een certificaat en pas ‘Lager Gasmeetkundige’. Het diploma heeft een geldigheid van 3 jaar.

Na het succesvol afronden van de opleiding Lager Gasmeetkundige mag de deelnemer, onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende met MGK certificering alleen binnen eigen organisatie, metingen op zeecontainers uitvoeren bij categorie-A containers* en rapporteert deze resultaten aan zijn of haar leidinggevende. 

* Categorie A-containers: Zeecontainers bevatten gevaarlijke gassen. Bekend is om welke gassen het gaat en wat de te verwachten concentratie is (gecontroleerd risico). 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.