Klein Chemisch Afval – Herhaling (HKCA)

De deelnemer is na deze herhalingsdag in staat om met de geactualiseerde kennis op het gebied van chemie en wetgeving om te gaan.

Doelgroep
Deelnemers die 3 jaar geleden het diploma Depothouder of Medewerker Klein Chemisch Afval hebben behaald. Zij komen dagelijks in aanmerking met tal van gevaarlijke afvalstoffen. Met het volgen van deze herhalingsdag voldoet u aan de eisen die de Arbowet en de Wet Milieubeheer stellen ten aanzien van instructiepicht met betrekking tot het omgaan met Klein Chemisch Afval (KCA).

Werkwijze
Met deze 1-daagse herhalingstraining leren medewerkers op een verstandige en veilige manier om te gaan met de gevaren van klein chemisch afval.
 

– Het herkennen en herleiden van gevaarlijke stoffen
– Vakkennis en vakmanschap vergroten
– Bewustwording over de risico's van gevaarlijke stoffen
– Kennis en informatie over risicovrije inzameling
– De noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)


Aan deze herhalingstraining is geen examen verbonden.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.