Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Het doel van deze training is dat uw medewerker leert om bij de acceptatie van bouw- en sloopafval asbestverdachte materialen te herkennen. Daarnaast zal uw medewerker leren de juiste beslissingen te nemen voor de verdere afhandeling van het asbesthoudend afval.
 

Doelgroep
Het advies van de Stichting Certificatie Asbest (SCA) is dat op iedere locatie waar asbesthoudend afval kan worden aangeboden minimaal 1 medewerker aanwezig is die beschikt over een DAA-certificaat. Voor het volgen van deze training dient de deelnemer te beschikken over een basiskennis asbestherkenning. Bij voorkeur 'Herkennen en Omgaan met Asbest' (HOA) of 'Omgaan met Gevaarlijk Materiaal' (OGM).
 

Werkwijze
Met deze 1-daagse cursus leert uw medewerker om bij de acceptatie van bouw- en sloopafval asbestverdachte materialen te herkennen. Daarnaast zal uw medewerker leren de juiste beslissingen te nemen voor de verdere afhandeling van het asbesthoudend afval. De training wordt afgerond met een landelijk erkend examen, deze wordt afgenomen
door het onafhankelijk examenbureau IBEX. Bij het behalen van het examen ontvangt de deelnemer een IBEX certificaat met een geldigheid van 10 jaar.
 

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.