Depothouder Klein Chemisch Afval (DKCA)

De deelnemer is na deze training in staat om, volgens de richtlij­nen het klein chemisch afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken.

Doelgroep
Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen op het KCA-depot met een vooropleiding op VMBO-niveau (geadviseerd). Daarnaast is minimale veiligheidskennis vereist en bevelen wij de training "Medewerker Klein Chemisch Afval" aan voordat men deelneemt aan de training "Depothouder Klein Chemisch Afval".

Werkwijze
Met deze 3-daagse training leren medewerkers op een verstandige en veilige manier om te gaan met de gevaren van klein chemisch afval, het klein chemisch afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken.

– Het herkennen en herleiden van gevaarlijke stoffen
– Vakkennis en vakmanschap vergroten
– Bewustwording over de risico's van gevaarlijke stoffen
– Kennis en informatie over risicovrije inzameling
– De noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

De training wordt afgerond met een examen.

Incompany
Deze training kunnen wij voor u ook Incompany organiseren. Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.