Opleidingen en trainingen

MMS: Medewerker Milieustraat

Doelstelling:
Na deze cursus is de cursist in staat om de verschillende afvalstromen die worden aangeboden op de milieustraat te onderscheiden en heeft de cursist kennis van de inrichting van de milieustraat. Op basis hiervan is de cursist in staat te beoordelen en beargumenteren of datgene wat als afval bij de milieustraat wordt aangebo­den bij ont­vangst voldoet aan de geldende (milieu)voor­waarden. Daarnaast is de cursist in staat om op een correcte manier met de aanbie­ders van afval om te gaan.

Doelgroep: 
(Toekomstige) medewerkers van een milieustraat

Vooropleiding:         
VMBO

Cursusduur:              
4 lesdagen

Programma:            
De cursus bestaat uit 3 trainingen:

Deel 1: Vakinhoudelijk (2 lesdagen)

Deel 2: Omgaan met gevaarlijk afval (1 lesdag, incl. 7 nascholingsuren)

Deel 3: Communicatie (1 lesdag, incl. 7 nascholingsuren)

Testen:                  
Na afronding van elk deel volgt aan de einde van de dag een test welke met goed gevolg afgerond moet worden.

Aantal deelnemers: 
12

Cursusplaats:         
Afhankelijk van de aanmeldingen

Cursusprijs:
€ 1.475,- excl. BTW

Let op!
Voor het zelfstandig beheer van het depot Klein Chemisch Afval op een milieustraat is een gediplomeerde depothouder KCA wettelijk verplicht. SPA Groep adviseert om de medewerker de cursus Depothouder Klein Chemisch Afval te laten volgen als aanvulling op de cursus Medewerker Milieustraat.         

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

MMS Regio 01/20 (GAAT ZEKER DOOR)
3 november 2020 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
17 november 2020 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
24 november 2020 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
8 december 2020 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
 
MMS Regio 01/21
9 maart 2021 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
16 maart 2021 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
23 maart 2021 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
30 maart 2021 van 07:30 - 15:30 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID