Opleidingen en trainingen

Nascholing "Plaagdieren en Gezondheidsrisico’s"

Veel plaagdieren zijn dragers en verspreiders van ziekten. Denk maar eens aan salmonella, ziekte van Lyme, ziekte van Weil, campylobacter, Hantavirus, allergie, astma, en schurft. Als uitvoerende loop je zelf ook risico’s tijdens je werk. Dat geldt niet alleen voor de risico’s van besmetting door “beestjes”. Je loopt ook ander risico’s zoals het gevaar van losliggende en vallende delen, werken in besloten ruimten, bij werken op steigers en ladders, met gereedschappen e.d. Bovendien ben je verantwoordelijk voor je omgeving en voor de veiligheid en gezondheid van anderen: ook zij lopen risico’s als plaagdieren niet op de juiste wijze worden aangepakt. In de cursus bespreken we de risico’s en de verspreiding van deze plaagdieren, alsmede hun bestrijding en ontsmetting. Persoonlijke bescherming tijdens je werk zal als een rode draad door de cursus lopen. Tijdens de cursus is er volop gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren.

Inhoud:

Doelgroep: 
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met ziekteverspreidende plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat:
Cursisten zijn in staat om de belangrijkste soorten plaagdieren die gezondheidsrisico’s opleveren te benoemen inclusief hun bestrijding. De deelnemer weet welke voorzorgsmaatregelen hij moet treffen en kan adviezen geven over te nemen  preventieve maatregelen inclusief ontsmetting.

Praktijk:
Er is geen apart praktijkgedeelte aan verbonden. 

Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de Stichting CPMV de bijbehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
08.00 uur – 15.00 uur

Prijs:
€ 250,- excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV

Opmerkingen:
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toets bij het CPMV alsmede de registratie van de nascholingspunten bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

NPG 01/23 BODEGRAVEN
14 juni 2023 van 8:00 - 15:00 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID