Opleidingen en trainingen

LGK: Lager Gasmeetkundige

Zeecontainers kunnen gevaarlijke en schadelijke gassen bevatten. Deze gassen kunnen bewust zijn ingebracht om organismen te doden, maar kunnen ook ontstaan zijn doordat producten ‘uitdampen’ tijdens de reis . De risico’s die deze gassen met zich mee brengen variëren enorm. De enige mogelijkheid om het risico op locatie vast te stellen, is het meten van de zeecontainer door een deskundige. SPA Groep verzorgt de opleiding tot Lager Gasmeetkundige (LGK). Deze opleiding wordt afgesloten met een toets. De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC) als kennisinstituut voor gassen en ontgassen van zeecontainers. De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) onder nummer NEN-NTA 7496-2.

De taken van de LGK zijn als volgt vastgesteld:

Inhoud:

Doelgroep:  
Medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten, havenbedrijven en verder iedereen die vanuit zijn of haar positie te maken heeft met importladingen en de risico’s daarvan met importgassingen.

Resultaat:
De cursist is in staat bekende containerstromen op een juiste wijze te meten en de resultaten te rapporteren.

Praktijk:
Het praktijkgedeelte bestaat voor een deel uit het simuleren van praktijksituaties en voor een deel uit praktisch meten op zeecontainers.

Toetsing:       
Aan het einde van de theoriedag wordt er een theorietoets afgenomen. Tijdens de praktijkdag krijgen de cursisten een beoordeling. Indien de cursus met goed resultaat wordt afgesloten ontvangt de cursist een certificaat en pas ‘Lager Gasmeetkundige’.

Cursusduur:
2 dagen: 1,5 dag theorie en een halve dag met een praktische karakter (de cursus zou ook in 4 dagdelen gegeven kunnen worden).

Lestijden:
08:00 - 16:00 uur

 Prijs:
€ 620,-  exclusief BTW

Opmerkingen:
De cursus is exclusief BTW, maar inclusief alle cursusmaterialen, gebruik meet- en detectieapparatuur en verzorging gedurende de gehele cursus. Ook de toetskosten, pasje en certificaat zijn inbegrepen.

De cursus kan ook als maatwerk worden verzorgd waarbij de inhoud van de opleiding aansluit bij de containerstromen van het bedrijf. Hier hanteren wij een groepsprijs voor.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID