Opleidingen en trainingen

TL-AMBOR: Teamleider AMBOR

De Teamleideropleiding van SPA Groep is d้ opleiding voor het middelmanagement in de sector Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR). De opleiding bestaat uit een brede aanpak waarbij de totale bedrijfsvoering aan de orde komt. 

Doelgroep 

Leidinggevenden van afvalinzamelings- en reinigingsbedrijven en Beheer Openbare Ruimte.

Doel                          

Het optimaliseren van het (toekomstig) functioneren van team- en unitleiders in hun organisatie op basis van de volgende punten:

Opbouw opleiding 

De opleiding is opgebouwd rondom de benodigde vaardigheden en competenties voor leidinggevende gezien vanuit het totale bedrijfsproces. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden evenals de onderlinge samenwerking in verschillende bedrijfsafdelingen en organisatieonderdelen komen aan de orde. Daarnaast wordt er een theoretisch kader geschetst voor medewerkers binnen de sector AMBOR.

Modules

Vakinhoudelijk

Leidinggeven en communiceren

Management & organisatievaardigheden

Studie-opdracht

Werkwijze
De cursist dient tijdens de opleiding een aantal opdrachten uit te voeren die ter beoordeling ingeleverd moeten worden, in de vorm van een portfolio. Verder verwachten wij dat de deelnemer aan de opleiding de nodige begeleiding ontvangt van een mentor uit de eigen organisatie. 

Uitvoering
De aftrap van de opleiding is een kennismakingsdag en –avond met de deelnemers en alle docenten. De opleiding bestaat uit 24 lesdagen 2 theorie-examens en 1 mondeling examen (waarvan de datum nog niet is vastgesteld). Naast de lesdagen en de examens zal de cursist een werkstuk moeten opstellen in de vorm van een scriptie. De scriptie bestaat uit het onderzoeken van een praktisch probleem. De scriptie kan op twee momenten in een jaar worden ingeleverd v๓๓r 1 april en v๓๓r 1 november. 
De totale doorlooptijd van de leergang bedraagt minimaal 12 maanden.

Portfolio
Om in het bezit te komen van het diploma moet de cursist een portfolio met een voldoende afsluiten, waarvoor hij/zij diverse opdrachten in de eigen praktijk moet uitvoeren. Om deze opleiding dus met een voldoende resultaat af te kunnen sluiten, moet de cursist de gelegenheid hebben om opdrachten in de praktijk uit te voeren. 

Theorie examen
Er zijn twee theoretische examens, die bestaan uit een aantal case- en kennistoetsen.

Mondeling examen
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de studieopdracht. De studieopdracht moet gaan over het eigen werk en zal verbetering of ontwikkeling moeten brengen op de eigen afdeling. In de studieopdracht staan de volgende aspecten centraal: het opstellen en formuleren van het onderzoeksplan, de uitvoering van het onderzoek en de uitwerking en rapportage van het onderzoek. Dit onderzoekmoet tijdens het mondeling examen voor twee leden van de examencommissie verdedigd worden.

Examencommissie
Voor deze cursus bestaat een speciale onafhankelijke examencommissie. Deze examencommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit de branche, veelal directeuren en managers van grote organisaties binnen de sector AMBOR. De examencommissie stelt de exameneisen en het examenreglement vast en bewaakt de kwaliteit van de toetsing. 

Locatie

SPA Groep, Klipperaak 2C te Bodegraven.

Opleidingsprijs

€ 5.470,- + € 490,- examenkosten (inclusief scriptie) excl. BTW


Hier kunt u zich ook opgeven voor de opleiding 'Coordinator AMBOR'.

Geef bij opmerkingen aan dat het om de aanmelding van C-AMBOR gaat.


 

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID