Opleidingen en trainingen

Nascholing "IPM en Voedselveiligheid"

Bestrijdingstechnici komen regelmatig bij bedrijven die te maken hebben met ons dagelijks voedsel zoals supermarkten, bakkerijen, horecaondernemers en bedrijven in de voedselindustrie, maar ook sportkantines en tankstations vallen daar onder. Om ons voedsel te beschermen is het noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen. Het geheel van maatregelen ligt wettelijk vast. De toepassing van HACCP is verplicht voor iedereen die te maken heeft met voedsel. Voor het verantwoord bestrijden van dierplagen in bedrijven die voedsel bereiden, verwerken, bewerken of vervoeren is kennis van HACCP noodzakelijk.

In de cursus gaan we in op de HACCP-principes. We plaatsen de principes binnen de wettelijke kaders en leggen de relatie met dierplaagbeheersing. Daarbij gaan we in op de verschillende risico’s waartegen de ondernemer maatregelen moet treffen. Ook bespreken we toezicht, controle en auditing. Tenslotte laten we een aantal belangrijke hygiënecodes en normen de revue passeren.

Inhoud:

Doelgroep:
Bestrijdingstechnici en medewerkers in bedrijven en instellingen die te maken hebben met HACCP en de problemen van plaagdieren. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat:
Deelnemers zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving in relatie tot voedselveiligheid. Zij zijn in staat de HACCP-principes te relateren aan plaagdierbeheersing en weten hoe zij de bestrijding ter hand moeten nemen. Cursisten kunnen tenslotte een aantal belangrijke  hygiënecodes en normen interpreteren. 

Praktijk:
Er is geen apart praktijkgedeelte aan verbonden.

Nascholingspunten/-dagdelen
Geslaagden voor de toets ontvangen 25 nascholingspunten (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen). 

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de Stichting CPMV de bijbehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
08.00 uur – 15.00 uur

Prijs:
€ 250,- excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV

Opmerkingen:
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toetskosten van het CPMV alsmede de registratie van nascholingspunten bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID