Opleidingen en trainingen

Nascholing "Eikenprocessierups en Andere Opkomende Plaagdieren


In de snel veranderende plaagdierenwereld krijgen plaagdierbestrijders steeds meer te maken met nieuwe soorten plaagdieren en nieuwe bestrijdingstechnieken. Tijdens deze nascholingscursus wordt ingegaan op een aantal plaagdiersoorten zoals de eikenprocessierupsen en steekmuggen die al een tiental jaren aanwezig zijn in Nederland. Ook recente nieuwkomers zoals (reuzen)teken, rivierkreeften, (Aziatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes zullen worden besproken. Mogelijke toekomstig bedreigingen welke veroorzaakt kunnen worden door bijvoorbeeld wasberen komen ook aan bod.

Tijdens deze nascholingsdag wordt de biologie van deze plaagdieren uitgebreid besproken. Naast IPM en de wetgeving komt ook de bestrijding uitvoerig aan bod. Voor zover mogelijk worden de lessen zoveel mogelijk voorzien van audiovisuele informatie.
Bij diverse van bovengenoemde plaagdieren is men nog aan het zoeken naar de juiste IPM en bestrijdingsmethode om ze adequaat te kunnen bestrijden. Tijdens de uitgebreide discussie kunnen de deelnemers hun ervaringen kunnen delen met andere aanwezigen

Inhoud
-
Eikenprocessierups en steekmuggen  
- Recente nieuwe plaagdiersoorten: (reuzen)teken, rivierkreeften, (Arizatische) hoornaars, Franse veldwespen en Mediterrane draaigatjes
- Mogelijke toekomstige bedreigingen: bijvoorbeeld door wasberen

-
Biologie en bestrijding van bovengenoemde diersoorten
- IPM aanpak

-
Wetgeving
- Discussies

Doelgroep: 
Bestrijdingstechnici en medewerkers die in aanraking kunnen komen met bovengenoemde diersoorten. Speciale voorkennis is voor deze cursus niet vereist.

Resultaat:
Deelnemers zijn in staat om de opkomende soorten plaagdieren te beschrijven. Ook weten zij hoe ze deze soorten kunnen bestrijden conform de wetgeving en de IPM aanpak hierbij. Er wordt inzicht gegeven in de mogelijke toekomstige bedreigingen waar men te maken zou kunnen krijgen.

Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).


Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de Stichting CPMV de bijbehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag


Lestijden:
08.00 uur – 15.00 uur


Prijs:
€ 250,- excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV


Opmerkingen:
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toets bij het CPMV alsmede de registratie van de nascholingspunten bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag.

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID