Opleidingen en trainingen

VANG: Van Afval Naar Grondstof

Doelgroep
De cursus Van Afval Naar Grondstof is bestemd voor personen die werkzaam zijn op de milieustraat, recycling, bouw- en sloopafval sortering, afvalinzameling en -verwerking

Nut & noodzaak van de cursus
·         Meer inzicht in ontwikkelingen op het gebied van het hergebruik van afvalstoffen
·         Meer begrip bij veranderingen van huidige werkwijze naar een andere aanpak
·         Meer bagage om publiek  uit te kunnen leggen waarom betere scheiding noodzakelijk is
·         Meer zelfvertrouwen bij uitleg als er vragen worden gesteld over nieuwe ontwikkelingen
·         Betere aansluiting op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffen

Cursusinhoud       
·           Inleiding “Waarom Van Afval Naar Grondstof?”.
·           “Alles was afval” (historie over afvalbewustwording).
·           Grondstoffen verminderen.
·           Afval als grondstof.
·           CO2 footprint.
·           Milieuvriendelijke aspecten.
·           Circulaire economie.

Werkwijze
Interactief, veel afwisseling in het lesprogramma met korte filmpjes over de ontwikkelingen en mogelijkheden van afvalverwerking en hergebruik van grondstoffen.

Uitvoering
De cursus duurt 2 dagdelen.

Cursusprijs  
Losse aanmelding: € 370,- per persoon. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal, examentraining, examen, certificaat en pas.

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID