Opleidingen en trainingen

Nascholing "De ene mier is de andere niet"

Korte beschrijving: 
 

Op de wereld komen 12.000 verschillende soorten mieren voor. In Nederland zijn 65 soorten beschreven waarvan de meesten buitenshuis leven, maar verschillende soorten komen ook in huizen voor. Verschillende, van oorsprong tropische miersoorten, komen veelvuldig voor in botanische tuinen en dierentuinen. Door internationale handel en contacten en door opwarming van ons klimaat bestaat er een grote kans dat er nieuwe miersoorten in Nederland worden geïmporteerd en kunnen overleven.

Om mieren, die overlast veroorzaken, zo effectief mogelijk te bestrijden moet een plaagdierbestrijder kennis hebben van de verschillende miersoorten. In deze nascholingscursus worden de verschillende miersoorten en hun leefwijze behandeld. Ook determinatie komt in deze nascholingscursus aan de orde. Er wordt aangegeven waar informatie kan worden verkregen over miersoorten die (nog) niet in Nederland voorkomen.

Een aantal voorbeelden van mieren die aan de orde komen zijn de wegmier, rode bosmier, farao mier, Argentijnse mier, draaigatje, reuzenmier, maar ook de gevreesde miersoorten Tapinomamelancephalum en Technomyrex albipes die in verwarmde tropische plantentuinen.

In de cursus zal uitgebreid in worden gegaan op de verschillende bestrijdingsmethoden.

De nascholingscursus zal ondersteund worden door een PowerPoint presentatie en door visuele middelen.

Inhoud: 

 

·         Mieren en wetgeving

·         Leefwijze en ecologische betekenis

·         Natuurlijk voorkomende mieren in Nederland

·         Exotische mieren

·         Determinatie

·         Bestrijdingsmethoden

Doelgroep: 
 

Deze module van de PCP is gericht op plaagdierbestrijders die verdieping in hun vakgebied willen door meer kennis over mieren te verkrijgen dan in de standaard plaagdieropleiding wordt behandeld en die voorbereid willen zijn op nieuwe miersoorten in Nederland.

Resultaat: 
 

Door deze nascholing bezitten plaagdierbestrijders meer kennis over determinatie, voorkomen en effectieve bestrijding van mieren.

Uitvoering: 
De nascholing bestaat uit een uitleg van de bovenstaande onderwerpen. De nascholing sluiten we af met een toets. 

Nascholingsdagdelen: 
Bij de geslaagden voor de toets worden 2 dagdelen (25 punten) geregistreerd voor de verplichte nascholing om de vakbekwaamheid geldig te houden. 

Toetsing: 
Aan het eind van de cursusdag neemt Stichting CPMV de bijgehorende toets af. 

Cursusduur: 
1 dag 

Lestijden: 
Van 8.00 – 15.00 uur 

Prijs: 
€ 250,- exclusief BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingsdagdelen CPMV. 

Opmerkingen: 
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toetskosten van het CPMV alsmede de registratie van de nascholingsdagdelen bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag.   

 

 

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID