Opleidingen en trainingen

SDCW: Specifieke Deskundigheid Coördinator Winterdienst

Doel coördinator training

De deelnemers worden door het volgen van deze training in staat gesteld activiteiten in het kader van bestrijding van gladheid te beoordelen, op de juiste wijze voor te bereiden, uitvoeren, coördineren of houden van toezicht. De lesstof richt zich deze specifiek op de taken, verantwoordelijkheden en achtergronden van de coördinator gladheidbestrijding.

Doel meteo training Wat wordt er geleerd in deze training?
Het doel van het meteo trainingsdeel is om de coördinatoren gladheidbestrijding op een praktische manier meer inzicht te geven in de kansen die de moderne meteorologie biedt. Deze lesdag is gericht op het voorkomen van gladheid door tijdig te strooien. Door te werken aan onderlinge afstemming kunnen de strooiacties beter op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is het nodig om meer achtergrond en inzicht te krijgen in de meteorologische processen die gladheid veroorzaken. 

Deel 1 Coördinator
-       de Wegen(Verkeers) Wet, de RAW, het RVV en het BABW
-       Soorten gladheid en wegdektypes
-       Organisatie van gladheidbestrijding
-       Strooimiddelen en strooistrategie
-       Gladheidverwachting vertalen naar te nemen acties en besluiten
-       Risico’s onderkennen en hierop adequaat reageren
-       Keuzes onderbouwen bij de toepassing van gekozen gladheidbestrijdingsmiddelen

Deel 2 Meteo
-       Wat is metereologie?
-       Invloed temperatuur, vochtigheid en straling
-       Winterse neerslag en radarbeelden
-       Vormen van gladheid
-       Het opstellen van een gladheidverwachting

Afronding 
Na afronding van de theorietest wordt het certificaat van de training en een pas met pasfoto verstrekt.

Aantal deelnemers 
12-15 personen per groep

Cursusplaats
Afhankelijk van de aanmeldingen.

Cursusprijs
Losse aanmelding: € 770,- per persoon.
In company: Neem hiervoor contact op met SPA Groep (0172-200 000)
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal, examentraining, examen, certificaat en pas.

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

Cursusdata

SDCW 01/22 (GAAT DEFINITIEF DOOR!!)
2 november 2022 van 8:00 - 15:30 uur Bodegraven
9 november 2022 van 08:00 - 15:30 uur Bodegraven
© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID