Opleidingen en trainingen

Nascholing "Omgevingswet en invasieve exoten"

(per 2021 valt de Wet Natuurbescherming onder de Omgevingswet; vandaar dat de naam van de nascholing is aangepast)


Bij het beheersen van dierplagen komt de plaagdierbeheerser regelmatig in aanraking met beschermde diersoorten. Maar ook komen er steeds diersoorten in onze leefomgeving voor die daar oorspronkelijk niet voorkomen.

In de PCP Module “
Omgevingswet en invasieve exoten” wordt duidelijk hoe de wet en regelgeving in elkaar zit en wordt een aantal diersoorten met de problematiek uitgewerkt.

De huidige en toekomstige wetgeving rondom diersoorten die beschermd zijn; hoe moet ik daarmee omgaan, hoe weet ik of een diersoort beschermd is, wordt uitgebreid behandeld. Ook worden we meer en meer geconfronteerd met diersoorten welke hier oorspronkelijk niet voorkomen; door het transporteren van goederen en het reizen over de wereld nemen mensen en producten andere diersoorten mee. Deze diersoorten kunnen een probleem voor inheemse diersoorten vormen of gewoon overlast veroorzaken. 

 

Inhoud
·         Beschermde diersoorten 
·         Behandeling voorbeeld diersoorten 
·         Informatie bronnen
·         Invasieve exoten 
·         Behandeling voorbeeld diersoorten 
·         Informatiebronnen 

 

Doelgroep:

 Deze module van de PCP is voor iedereen die op een hoger niveau wil acteren binnen de plaagdierbranche. De module is gericht op plaagdierbeheersers, medewerkers van bedrijven, en iedereen die geïnteresseerd zijn in beschermde diersoorten en invasieve exoten en de Omgevingswet (Wet Natuurbescherming).

 

Resultaat:
Na het volgen van deze training hebben deelnemers inzicht in de wetgeving rondom beschermde diersoorten en inzicht in de gevolgen van invasieve exoten en de wijze waarop hier mee omgegaan kan worden. Ook hebben de deelnemers inzicht in de problematiek en waar informatie over de diersoorten beschikbaar is. 

 

Nascholingspunten/-dagdelen:
Geslaagden voor de toets ontvangen 25 nascholingspunten (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de stichting CPMV de bijbehorende toets af. 

 

Cursusduur:
1 dag

 

Lestijden:
Van 08.00 tot 15.00 uur 

 

Prijs:
€ 250 excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV.

 

De cursus kan ook in-company worden verzorgd.

 

Opmerking:
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toetskosten van het CPMV alsmede de registratie van nascholingspunten bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag. 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID