Opleidingen en trainingen

Nascholing "Toepassen van IPM"

De nascholing “Toepassen van IPM ” legt kort uit wat IPM is en gaat daarna in op de risico-inventarisatie volgens IPM, de basisprincipes van IPM en het praktisch toepassen ervan. We stellen determinatie aan de orde en bespreken het gebouw, de hygiënestatus en het creëren van een nulniveau. We discussiëren over het belang van monitoring en inspectie alsmede awareness via gerichte overdracht van kennis als pijlers van het IPM-plan. Vervolgens gaan we in op de  toegevoegde waarde van IPM door het structureel toepassen van IPM. Daarbij brengen we IPM in verband met plannen, wetgeving en certificering.

Inhoud:

Doelgroep:
De nascholing is gericht op plaagdierbeheersers, medewerkers van bedrijven die IPM willen toepassen, handhavers of geïnteresseerden die meer willen weten over de toepassingsmogelijkheden van IPM. De nascholing ligt op MBO-niveau. 

Resultaat:

Na het volgen van deze training hebben deelnemers meer zich op de wijze waarop ze IPM kunnen toepassen in een bedrijf en hoe ze daarmee toegevoegde waarde kunnen creëren. Daarbij krijgen ze scherp voor ogen de mogelijkheden die IPM biedt bij de beheersing van plaagdieren.

Praktijk:
Er is geen apart praktijkgedeelte aan verbonden. 

Nascholingspunten/-dagdelen:
25 nascholingspunten voor gediplomeerde bestrijdingstechnici (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de Stichting CPMV de bijbehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
08.00 uur – 15.00 uur

Prijs:
€ 250,- excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV

Opmerkingen: 
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toets bij het CPMV alsmede de registratie van nascholingspunten bij een positief afgesloten toets, cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag. 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID