Opleidingen en trainingen

Beroepsopleiding Milieustraat (BBL)

Doelgroep                             

De doelgroep betreft zowel ervaren als onervaren medewerkers van de milieustraat of afvalbrengstation van gemeenten of verzelfstandigde reinigingsbedrijven.

 

Voordelen van dit traject

 

Inhoud mogelijkheden

 

Opleidingsduur

Dit traject zal in totaal 1 jaar in beslag nemen met maximaal 200 uur docentgebonden lesuren. De verdeling tussen theorie en praktijk is afhankelijk van het gekozen lesprogramma. Een deel van de lesuren worden in de praktijk op de milieustraat gegeven. Ervaren medewerkers kunnen vrijstelling voor bepaalde vakken krijgen.

 

Aanpak

1.    Per deelnemer vindt er een nulmeting en intakegesprek plaats. Na de voorlichting en de afstemming  worden de leeronderdelen en het lesrooster opgesteld. Elk traject is een maatwerktraject, afgestemd op de behoefte van uw organisatie, het niveau, de kennis en ervaring van uw medewerkers. Naast het bovengenoemde basisprogramma zijn er keuzevakken en kunnen er organisatie specifieke onderwerpen aan het basisprogramma toegevoegd worden.

2.    De lessen en trainingen die bij de beroepsopleiding horen, zullen allen volgens de vertrouwde SPA-methode gegeven worden.

3.    De SPA-opleidingscoördinator bewaakt en beheert het traject, cursisten, leidinggevenden en overlegt met de organisatie.

4.    Aan het eind van het traject zullen alle deelnemers worden beoordeeld door middel van een proeve van bekwaamheid. Bij de afronding en evaluatie van het traject wordt er op feestelijke wijze het erkende MBO-1 diploma uitgereikt.

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID