Opleidingen en trainingen

Beroepsopleiding Afvalinzameling (BBL)

Doelgroep                             

De doelgroep betreft zowel ervaren als onervaren medewerkers en chauffeurs in de buitendienst van de afvalinzameling van gemeenten of verzelfstandigde reinigingsbedrijven.

 

Voordelen van dit traject

 

Inhoud mogelijkheden

 

Opleidingsduur

Dit traject zal in totaal 1 jaar in beslag nemen waarbij er circa 200 uur les wordt gegeven en waarin er een aantal praktijkbezoeken aan bijvoorbeeld slipbaan, milieustraat, afvalverbranding / -verwerking en -composteringsbedrijven kunnen plaatsvinden.

 

Aanpak

1.    Per deelnemer vindt er een nulmeting en intakegesprek plaats. Na de voorlichting en de afstemming  worden de leeronderdelen en het lesrooster opgesteld. Elk traject is een maatwerktraject, afgestemd op de behoefte van uw organisatie, het niveau, de kennis en ervaring van uw medewerkers. Naast het bovengenoemde basisprogramma zijn er keuzevakken en kunnen er organisatie specifieke onderwerpen aan het basisprogramma toegevoegd worden.

2.    De lessen en trainingen die bij het MBO-traject horen, zullen allen volgens de vertrouwde SPA-methode gegeven worden.

3.    Tussentijds zal er regelmatig contact zijn tussen de SPA-projectleider, cursisten, leidinggevenden en de organisatie.

4.    Aan het eind van het traject zullen alle deelnemers worden getoetst en beoordeeld door middel van een proeve van bekwaamheid. Bij de afronding en evaluatie van het traject wordt er op feestelijke wijze het erkende MBO-1 diploma uitgereikt.

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID