Opleidingen en trainingen

Nascholing "Beheersing van meest voorkomende Knaagdieren in en rond woningen"

Bestrijding van plaagdieren in Nederland wordt uit commercieel oogpunt veel uitgevoerd in en rond bedrijven. Talloze beheersingsprogramma’s zijn van toepassing. De laatste jaren is er een opkomende bewustwording dat Integrated Pest Management (IPM) de oplossing is om met een duurzaam en minimaal milieubelastende, diervriendelijke – lees maatschappelijk verantwoorde- bedrijfsvoering de overlast van plaagdieren op een absoluut minimum te houden.

Theorie en praktijk

Om overlast van knaagdieren in en rond woningen te behandelen is een andere benadering nodig dan bij bedrijven die de noodzaak van beheersing nodig achten of verplicht zijn via regelgeving.

In deze nascholing wordt de specifieke benadering, inspectie en bestrijding in en rond woningen op een rijtje gezet. Theorie over biologie, leefwijze, schade en nut van de meest voorkomende knaagdieren worden opgefrist. Regelgeving, inspectie, resistentie, IPM benadering en toe te passen actuele biociden en alternatieven worden besproken. In de middag wordt in het praktijkcentrum een praktijksituatie door de cursisten uitgevoerd en geëvalueerd.

Inhoud:
- Bruine- zwarte rat, huis- en bosmuis en huisspitsmuis
- Biologie
- Leefwijze
- Voortplanting
- Nut en schade
- Beginselen van IPM
- Plaagdieren: IPM is preventie, wering en bestrijding
- Wetskennis
- Biociden
- Wering en preventie
- Wat is resistentie of verminderde gevoeligheid?
- Knaagdierinspectie en bestrijding

Doelgroep:
Plaagdierbeheersers en gemeenten en overige belangstellenden. Hierbij valt te denken aan; facilitair medewerkers, medewerkers woningbouwverenigingen, horeca en levensmiddelenindustrie etc.

Resultaat:
Deelnemers hebben kennis genomen of opgefrist, aangaande de aspecten genoemd in de inhoudsopgave van de cursus over knaagdieren die in en rond woningen en gebouwen kunnen voorkomen.

Praktijk:
in de middag wordt in het Musca trainingcentrum inspectie, rapportage, advisering over preventie en gebruik  van biociden woren getraind, met IPM als uitgangspunt.

Nascholingspunten/-dagdelen:
Geslaagden voor de toets ontvangen 25 nascholingspunten (per 1 januari 2014 heeft deze nascholing een waarde van 2 dagdelen).

Toetsing:
Aan het eind van de nascholingsdag neemt de stichting CPMV de bijbehorende toets af.

Cursusduur:
1 dag

Lestijden:
Van 08.00 tot 15.00 uur

Prijs:
€ 250 excl. BTW en inclusief toetskosten en registratie nascholingspunten CPMV.

De theorie van deze cursus kan ook in-company worden verzorgd. Informeer naar de voorwaarden.

Opmerking:
De cursusprijs is exclusief BTW en inclusief toetskosten van het CPMV alsmede de registratie van nascholingspunten bij een positief afgesloten toets. De cursusprijs is inclusief cursusmateriaal en verzorging gedurende de gehele dag. 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID