Opleidingen en trainingen

SRB - Machinevegen

Doelgroep
Ervaren machinevegers liefst (niet noodzakelijk) in bezit van Machineveeg papieren Specifieke Deskundigheid Machinevegen, welke worden ingezet in het zelfstandig beeldvegen of in het samenwerking met beeldgestuurde straatreinigers.

Doel
De optimale machine inzet (Smart reinigen met de machine) en een bijdrage leveren in de samenwerking met de handvegers bij het realiseren van de juiste beeldkwaliteit.

Cursusinhoud

         Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

         Schoonheidsgraden

         Beeldmeetlatten

         Werkwijze

         De noodzaak van veilig werken

         ARBO wet en veiligheid

         Persoonlijke risicos en PBM

         CE voor product- en arbeidsveiligheid

         Veegmachines (algemeen)

         Soorten veegmachines

         Nieuwe ontwikkelingen veegmachines

         Verschillende soorten borstels

         Zuigmond en het luchtsysteem

         Efficint werken in de praktijk

         Veegmachine in de vier seizoenen

         Verantwoord rijgedrag

         Onderhoud, controle en schoonmaken

Aanpak theoriegedeelte
Voorafgaand aan de cursus komt de docent een intakegesprek/productafstemming houden, om zo de inhoud van de cursus aan praktijktoepassingen en inzet van de machines op de DVO aan te laten sluiten. Vervolgens vindt de theoriecursus plaats waarbij de deelnemers op interactieve wijze getraind worden in ARBO, veiligheid, verantwoordelijkheid en natuurlijk over beeldgericht machinevegen.

Aanpak praktijkgedeelte
Elke onervaren deelnemer een praktijk (machine) instructie krijgen de eigen veegmachine. De deelnemer dient hierna 40 uur ervaring op te doen (zie bijgevoegd stroomschema). Daarna zal de docent de instructie / begeleiding voor het resultaatgericht beeldvegen geven.

Deelnemers die reeds ervaring hebben met het werken op de veegmachine, zijn niet verplicht om eerst een praktijk (machine) instructie te volgen. Zij kunnen direct een instructie / begeleiding voor het beeldvegen krijgen. Hier is sprake van om/bijscholing van frequentie naar een beeldgerichte aanpak. Tot slot zal het totale beeld van het werken met de machine en het resultaat van het beeldvegen worden beoordeeld. Een deelnemers is geslaagd voor deze cursus indien zowel het theorie- als het praktijkgedeelte met een voldoende worden behaald.

Resultaat
De machinisten van de veegmachines zijn in staat hun veegmachines efficint in te zetten/bedienen en daarnaast in staat ze op de juiste plaats en tijd in te zetten.

Duur van de cursus
Theorie   : 2 korte lesdagen per groep

Praktijk   :onervaren   1 persoon per dagdeel starterinstructie
                                1 persoon per dagdeel beeldvegen
                                1 persoon per dagdeel beoordeling
              ervaren        1 persoon per dagdeel instructie
                                 2 personen per dagdeel beeldvegen 
                                2 personen per dagdeel beoordeling

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per groep (theorie deel)
1 deelnemer per praktijk instructie / beoordeling

 

 

Aanmelden

Klik hier om direct (iemand) aan te melden voor deze cursus.

© SPA Groep BV | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Kamer van Koophandel: 29046111 | ontwerp en techniek: BSID